Nyhetsarkiv

Fortsatt stor brist på vårdplatser

Vårdplatsbristen är fortsatt stor på landets sjukhus. Det visar en genomgång som SVT Nyheter gjort med hjälp av siffror från SKL.

Antalet vårdplatser har fortsatt att minska på landets sjukhus. SVT Nyheter har med hjälp av Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram färska siffror på antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter – och enligt den statistiken, som gäller januari och februari i år, syns överbeläggningar i hela landet. Dock sticker Landstinget Sörmland ut, precis som tidigare år, med tio överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser.

Förra året bidrog vårdplatsbrist, personalbrist eller extrem arbetsbelastning till ett dödsfall i månaden i genomsnitt, det visade Sjukhusläkarens granskning av samtliga lex Maria-anmälda dödsfall 2016.

SVT Nyheter listar ett antal lex Maria-anmälningar för 2016 och 2017 där ”platsbrist kan vara orsaken”. Bland annat om en patient med andningsproblem som avlider efter att ha blivit kvarliggandes på akutmottagningen vid sjukhuset i Kristianstad över natten på grund av platsbrist på intensivvårdsavdelningen. Också om en patient på neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset som inkommer med oklart medvetandepåverkan och som inte får plats på intensivvårdsavdelningen. Behandling fördröjs två dygn på grund av att blodprovssvar och mediciner var svåra att få fram under helgen. SVT skriver att det inte går att utesluta att de bestående hjärnskador som patienten fått hade kunnat undvikas om behandling ”skett i tid och utan avbrott”.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera