Nyhetsarkiv

Fortsatt pressad arbetsmiljö på Sollefteå sjukhus

Turbulensen på Sollefteå sjukhus har präglat stora delar av det fackliga arbetet för Bo-Göran Widman, ordförande för Sjukhusläkarna Ångermanland, det gångna året. Och en förbättrad arbetsmiljö är fortfarande den fråga som ligger högst på dagordningen.

Läs fler artiklar i serien Sommarfrågan

Vilka är de viktigaste frågorna hos er lokalt just nu?

– De viktigaste frågorna är en förbättrad arbetsmiljö i landstinget, eftersom den har försämrats på grund av de organisatoriska förändringar som skett, så att vi får behålla fast anställda och kan anställa nya. Vi har nu en sjukfrånvaro som ligger på 7,4 procent och där psykiska orsaker utgör 49 procent. Andra viktiga frågor är bemanning av enheter och klargörande av avtal gällande landstingsledningen.

Hur har 2017 varit hittills jämfört med tidigare år gällande det fackliga arbetet?

– 2017 har inneburit ännu mer fackligt arbete i och med stängning av förlossning och akuta gynoperationer i Sollefteå, upphörd akutkirurgi och akut ortopedi i Sollefteå samt ökad belastning på ortopeden i Örnsköldsvik.

Vad hoppas du för framtiden lokalt hos er?

– När det gäller framtiden så hoppas vi att patienter kan tas omhand på de tre sjukhusen i länet för basalsjukvården och att man slutar skicka runt dem mellan sjukhusen. Också att man lyckas rekrytera fler ST-läkare i primärvården, då vi har cirka 49 procents vakanser, och att man även inom slutenvården lyckas rekrytera fler medarbetare. Vi hoppas också att landstinget blir mer lyhört för att hitta schemalösningar som kan anpassas och förändras över tid under ett helt yrkesliv. Detta skulle medföra att vi får fler på fasta tjänster.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera