Nyhetsarkiv

Fortsatt ökning av organdonatorer

För fjärde året i rad ökar antalet organdonatorer i Sverige. Enligt Helena Ström, utredare på Socialstyrelsen, spelar personalen på intensivvårdsavdelningar och akutmottagningar en nyckelroll i den fortsatta ökningen.

Under förra året blev 185 avlidna personer donatorer, vilket är en ökning med drygt tio procent från 2015 enligt Socialstyrelsen. Helena Ström, utredare på myndigheten, menar att det är svårt att helt säkert klargöra vad som ligger bakom ökningen, men att delar av svaret finns ute i verksamheterna.

– Vi vet att det pågår ett hårt arbete ut på intensivvårdsavdelningarna och akutmottagningarna med att medvetandegöra frågan och jag antar att det i första hand är deras jobb vi ser, säger hon.

I somras rapporterade Sjukhusläkaren att det under 2015 utfördes rekordmånga transplantationer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset – totalt gav 39 donatorer i Västra Götaland 152 människor ett nytt liv med hjälp av donerade organ.

Läs mer: Rekordmånga transplantationer på Sahlgrenska

Enligt Socialstyrelsen bidrog totalt 185 avlidna personer i hela Sverige till 649 transplantationer av organ under 2016. Trots det ökade antalet donatorer finns det fortfarande ett stort behov av donerade organ och varje år dör ett 30-tal personer i väntan på att få genomgå en transplantation.

Drygt 16 procent av befolkningen har för närvarande, enligt Socialstyrelsen, registrerat sin vilja i donationsregistret. Tre av fyra ställer sig positiva till organdonation.

– Vi kanske inte ska räkna med att det blir hur många som helst, av det skälet att det är många som inte avlider på det sätt som möjliggör donation. Men vi måste jobba för att vi inte missar de som faktiskt kan donera, säger Helena Ström och fortsätter:

– Det är också viktigt att allmänheten är medveten om att det här är en del av vården i livets slutskede – att man vågar ta ställning och pratar med sina anhöriga. Ju mer medvetandegjort det här är inom hälso- och sjukvården och hos allmänheten, desto mindre laddat blir det. Jag förstår mycket väl att man som anhörig inte vill ställas inför den frågan, men om man vet vad personen själv vill så tror jag att man är mer benägen att som anhörig själv ta upp frågan.

Läs mer: Utbildningssatsning har ökat antalet donatorer

Sjukhusläkaren har tidigare berättat om den utbildningssatsning som sedan 2013 hjälpt till att öka antalet organdonationer. Och enligt Helena Ström handlar det väldigt mycket om just utbildning.

– Men vi måste naturligtvis också få tillgång till tillräckligt många intensivvårdsplatser. På många ställen kanske det finns platser, men inte intensivvårdssköterskor så att det räcker. Det finns ganska mycket organisatoriskt som man kan jobba med i många delar av Sverige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera