Nyhetsarkiv

Fortsatt ökning av MRSA

Antalet fall av MRSA fortsätter öka i Sverige. Hittills i år har nästan 2400 fall av MRSA upptäckts, en ökning med 36 procent jämfört med samma period förra året, rapporterar SR Ekot.

Den antibiotikaresistenta bakterien MRSA är vanligare utanför Norden och har därför hittats hos människor som rest i världen eller flytt till Sverige.

”Kommer man från länder med mycket MRSA, och framförallt om man har vårdats någonstans på vägen, då tillhör det rutinerna att kontrollera om man har MRSA. Det görs för att kunna vidta åtgärder inom svensk sjukvård så vi slipper spridning inom vården” säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten till Ekot.

Oftast upptäck MRSA genom sårinfektioner som är svårläkta. Enligt Anders Tegnell har sjukvården också blivit bättre på att hitta de som är smittade. Därför är smittspridningen inte så stor som den tidigare kunde vara med utbrott MRSA i vårdmiljöer, det som tidigare kallades ”sjukhussjuka”.

Att antalet fall ökar ändå är dock oroande, säger han till Ekot:

”Det är en signal på att vi på internationell bas inte får kontroll på detta. Det här kräver ett större samarbete över hela världen, så att man över hela världen kan landa i bra rutiner i hur man använder antibiotika och hindrar smittspridning.”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera