Nyhetsarkiv

Fortfarande saknas 250-300 specialister

Enligt SFAI, Svensk Förening för Anestesi- och Intensivvård, har inte mycket hänt de senaste fem åren som förändrat det tuffa läge som råder. Fortfarande saknar man uppskattningsvis 250 till 300 specialister, trots att intensivvårdens bemanningsproblem varit i fokus. Dessutom finns det nu en oro för hur många som orkar vara kvar i specialiteten efter pandemin.

Artikeln ingår i temat Specialistbristen – hur ser det ut idag?

– Vi vet att det finns sjukskrivna kollegor – dels efter första vågen, men också nu under den andra. Jag tror inte att man kan föreställa sig vilken belastning det är att en verksamhet som redan innan ofta gick på knäna steppar upp ytterligare. Det är klart att det sliter, säger Annette Nyberg, ordförande för Svensk Förening för Anestesi- och Intensivvård (SFAI).

För fem år sedan uppskattade SFAI att det saknades mellan 250 och 300 specialister. Lika många saknas idag. Och Annette Nyberg spår att bristen kommer att fortsätta de kommande fem åren.

– Visst har det satts ett tydligare fokus på intensivvården och det har tillförts resurser under pandemin, för att man måste. Men så fort den är över kommer vi att återgå till samma besparingskrav som fanns tidigare, säger Annette Nyberg och fortsätter:

– Det finns kliniker där man har haft ST-läkare, men där de av besparingsskäl inte har kunnat anställas som specialister. Visst, de gör nytta någon annanstans, men det gör att man inte tar in så många ST-läkare som det egentligen behövs. Och i slutändan biter man sig i svansen. Det kostar inte mer att ha fler i tjänst så att personalen kan få den ledighet som de behöver, än vad det gör att betala ut ersättning för jourkompensationen. Och vi behöver vara fler för att få en bra arbetsmiljö.

För att komma till rätta med bristen pekar Annette Nyberg och SFAI just på behovet av fler ST-utbildningsplatser. Men också ett ökat stöd från Socialstyrelsen i utbildningen av nya specialister.

– Inom vår specialitet räcker inte Socialstyrelsens SK-kurser för de krav som ställs. Istället är det vår egen specialitet som håller i de flesta kurserna och då är det klinikerna som får betala. Det hade varit välkommet med fler upphandlade kurser via Socialstyrelsen.

I somras skickade SFAI en skrivelse till Socialstyrelsen, Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet där man beskrev bristen på personal inom anestesi- och intensivvården och dess konsekvenser. Det ledde i sin tur till, vad Annette Nyberg beskriver som, ett ”väldigt givande möte”.

– De tog till sig det vi framförde, men den processen tar ju tid.

Under mötet lyftes också bland annat vikten av att redan färdiga specialister ska kunna fortbildas. För även på den fronten ser SFAI stora problem.

– Det är jätteviktigt att man har en chans att få ny kunskap, men det har blivit betydligt svårare att få till. Socialstyrelsen delar vår syn, men det gäller ju att det når ner till den verksamhetschef som ska bemanna verksamheten, säger Annette Nyberg.

Pandemin har också gjort att ett antal ST-läkare inom anestesi- och intensivvård, som under normala förhållanden hade blivit färdiga specialister, inte har haft möjligheten att få de kurser som behövs för att ta specialistexamen.

Det leder i sin tur inte bara för konsekvenser i arbetet, så som att man som att rollen som specialist är förenat med mer ansvar och en eftersläpning lönemässigt, utan också för privatlivet.

– Om man till exempel vill söka en specialisttjänst på en annan ort så är det inte möjligt innan du fått ditt specialistbevis.

22 artiklar i temat Specialistbristen – hur ser det ut idag?

SPECIALISTBRISTEN

Samma problem som för sex år sedan

5 oktober 2021
Specialistbristen: Lungmedicin

”Det behövs en övergripande struktur för att komma till rätta med problemen”

26 februari 2021
Reportage: Specialistbristen: Palliativ medicin

”Många saknar tillräckligt med kunskap om vad palliativ vård innebär”

26 februari 2021
Specialistbristen: Rehabiliteringsmedicin

Stora pensionsavgångar att vänta inom fem år

26 februari 2021
Reportage: Specialistbristen: Kirurgi

”Fler och fler anställs för att sköta det som inte är vårt grunduppdrag”

26 februari 2021
SPECIALISTBRISTEN: Anestesi- och intensivvård

Fortfarande saknas 250-300 specialister

26 februari 2021
Reportage: SPECIALISTBRISTEN: Gastroenterologi

Sverige ligger långt efter

15 april 2021
Reportage: SPECIALISTBRISTEN: Hörsel- och Balansrubbningar

”Jag tror att vi har blivit en markör för hur dåligt systemet är”

16 april 2021
Reportage: SPECIALISTBRISTEN: Onkologi

”Det känns som att vi har näsan precis ovanför vattenytan”

14 april 2021
Reportage: SPECIALISTBRISTEN: Hudsjukdomar

Vårdval har skapat problem

15 april 2021
SPECIALISTBRISTEN: Radiologi

Vart är radiologin på väg? – En fråga med många svar

5 oktober 2021
SPECIALISTBRISTEN: Infektionssjukdomar

”Infektionsvården behöver få ett ökat uppdrag och mer resurser”

5 oktober 2021
SPECIALISTBRISTEN: Akutsjukvård

Den stora utmaningen är att införa akutsjukvård på rätt sätt – inte bristen på specialister

5 oktober 2021
SPECIALISTBRISTEN: Smärtlindring

På väg åt rätt håll, men bristen stor på smärtläkare

5 oktober 2021
SPECIALISTBRISTBRISTEN: Geriatrik

Geriatriska föreningen efterlyser nationell styrning

5 oktober 2021
SPECIALISTBRISTEN

Specialitetsföreningarna om åren som passerat, dagens utmaningar och framtiden – del 1

26 februari 2021
SPECIALISTBRISTEN

Specialitetsföreningarna om åren som passerat, dagens utmaningar och framtiden – del 2

16 april 2021
Nyhetsarkiv

Specialitetsföreningarna om åren som passerat, dagens utmaningar och framtiden – del 3

11 oktober 2021
SPECIALITETERNAS HISTORIA

Följ med på resor tillbaka i tiden!

5 mars 2021
SPECIALITETERNAS HISTORIA

Nu fortsätter våra resor tillbaka i tiden!

19 april 2021
SPECIALITETERNAS HISTORIA

Följ med på vår näst sista resa tillbaka i tiden

12 oktober 2021
SPECIALITETERNAS HISTORIA

Följ med på vår sista resa tillbaka i tiden

15 november 2021

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera