Nyhetsarkiv

Fortbildningen minskar ­– nu krävs en föreskrift

Men förhoppningsvis kan nya EU-regler bidra till regler och struktur för fortbildningen även i Sverige, sa Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildningsdelegation, på Sjukhusläkarnas temadag.

Läkarförbundets fortbildningsenkäter visar att specialistläkare i Sverige får allt mindre extern fortbildning.

– För distriktsläkare är antalet fortbildningsdagar relativt konstant, vilket innebär att fortbildningen i huvudsak sjunker i sjukhusläkargruppen, sa Eva Engström.

Undersökningarna visar att struktur för fortbildningen saknas på många håll. Det finns brister i hur man inventerar behovet av fortbildning, många läkare saknar personlig fortbildningsplan och uppföljningen är dålig. Därför behöver rätten till fortbildning vara reglerad i en föreskrift, betonade hon.

Förslag om föreskrift

Det nya yrkeskvalifikationsdirektivet i EU ställer krav på att hälso- och sjukvårdspersonal får kompetensutveckling. Det har banat vägen för ett förslag om att Socialstyrelsen ska utforma en föreskrift om fortbildning, som förhoppningsvis finns med när regeringen lägger fram propositionen om EU-direktivet i mars nästa år.

– Vi vill ha en föreskrift med skyldigheter för både arbetsgivare och arbetstagare, betonade Eva Engström. Var och en ska vara skyldig att planera, delta i och dokumentera utbildningsaktiviteter och arbetsgivaren ska se till att det finns struktur, tid och pengar.

Åsa Himmelsköld, chef för hälso- och sjukvård på SKL, var däremot tveksam till en föreskrift om fortbildning:

– Vi behöver ha ett samarbete i de här frågorna om hur vi stöder fortbildning utan att lägga in krav på antal dagar eller liknande.

Marie Engman, ordförande i Sjukhusläkarföreningen i Sörmland, undrade om Sverige är på väg mot ett poängsystem för fortbildning.

– Det förespråkar inte vi. Du kan få poäng för att sitta på ett seminarium och sova gott utan att det bidrar till din fortbildning, svarade Eva Engström och betonade att det finns många delar i vuxenlärandet – inte bara kurser och konferenser utan även kollegiala möten, kunskapsöverföring i det kliniska arbetet och så vidare.

CME-poäng

Stefan Lindgren, vice ordförande i Läkaresällskapet, önskade att universitetens kompetens togs tillvara även för ST-läkares vidareutbildning och specialisters fortbildning, framförallt vad gäller målstyrning och uppföljning av utbildningsinsatser. Han varnade också för synsättet att de erfarnaste läkarna ”redan kan allt”.

– Studier visar att ju längre från sina utbildningsinsatser man är, desto mer sackar man efter. Troligen för att man någonstans har slutat att uppdatera sin metodik.

Läkaresällskapet delar inte helt Läkarförbundets syn på CME-poäng.

– Vi kan tänka oss en modell liknande den som Svensk förening för allmänmedicin har. Då kan man tänka sig att CME-poäng är en del i kompetensportföljen, men det behövs också andra delar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera