Nyhetsarkiv

Förstärkt vårdgaranti i primärvården föreslås

Hälso- och sjukvårdens struktur måste förändras för att kunna möta framtidens utmaningar. Därför föreslås bland annat en förstärkt vårdgaranti inom primärvården, mer styrd av patienternas behov och med en förbättrad tillgänglighet.

Regeringens utredare Anna Nergårdh fick i mars uppdraget att ställa om den svenska hälso- och sjukvården utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård. Och i onsdags lämnades det första delbetänkandet i utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” över till regeringen. Där betonas bland annat att primärvården måste vara basen i den svenska hälso- och sjukvården och att fokus bör flyttas dit från akutsjukhusen.

– Det finns inte något egenvärde i att flytta vård och resurser från sjukhusen till primärvården, men bäst förutsättningar för att uppnå en jämlik hälsa har man med en stark första linjens sjukvård, sa Anna Nergårdh under en pressträff.

Delbetänkandet innehåller tre förslag: förändrade styrande principer för vårdens organisering, målbild och färdplan samt en förstärkt vårdgaranti i primärvården.

– Öppenvården ska vara förstahandsvalet, man ska inte behöva vårdas i slutenvården och på sjukhus när man faktiskt inte behöver det, sa hon.

Enligt Anna Nergårdh ska vården inte bara vara lätt tillgänglig, den ska vara ”lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök”. Detta öppnar upp för andra typer av bedömningar än de fysiska besöken och den ”fantastisk utveckling inom e-hälsa som vi måste ta vara på”, menar hon.

– Men jag tycker att det är viktigt att påpeka att e-hälsa måste vara en integrerad del av sjukvårdens verksamhet – det kan aldrig vara ett eget spår. Det är något som man i varje vårdverksamhet, utifrån sina förutsättningar och framförallt behovet hos de patienter man möter, måste använda på ett klokt sätt.

Förslaget om en förstärkt vårdgaranti innebär bland annat att formuleringen medicinsk bedömning ersätter dagens besök och att vårdgarantin ska bli behovsstyrd.

– Man ska få träffa den kompetens i vården som man för tillfället har störst nytta av. Vårdens kompetenser behöver arbeta i team runt patienten, sa Anna Nergårdh.

I delbetänkandet föreslår man också en sänkning av dagens tidsfrist på sju dagar till tre.

– Vi vet att det är en utmaning. Vi vet också att vi har väldigt många med oss i det här och vi tycker att det är rimligt. Ska vi skapa en stark primärvård så handlar det om förtroendet för primärvården och om tillgången. Vården ska finnas där och när man behöver den. Och finns vården inte i primärvården, så vänder man sig till andra former eller en akutmottagning.

Tyngdpunkten under nästa års arbete kommer enligt Anna Nergårdh att ligga just på ett nationellt utformat uppdrag för primärvården.

– Den skillnad vi vill åstadkomma det är inte en sjukvård som först organiserar sig och sen anpassar sig patienten, vi måste vända på det här. För patienten ska det vara en sömlös vård och många frågor som handlar om att just åstadkomma just den sömlösa vården ligger i samverkan mellan huvudmän.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera