Nyhetsarkiv

Förstärkt meddelarskydd omfattar fler vårdanställda

Från och med den 1 juli har anställda inom privat verksamhet, som till någon del är offentligt finansierad, samma rätt som offentligt anställda att lämna ut uppgifter till media. Det förstärkta meddelarskyddet innebär också att det är förbjudet att efterforska vem som lämnat uppgiften samt att straffa personen.

Den 1 juli träder den nya lag som ska ge ett stärkt meddelarskydd för bland annat vårdpersonal i kraft. Det innebär att även anställda inom privat drivna verksamheter, så som vård, omsorg eller skola, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda har att lämna ut uppgifter om verksamheten för till medier som omfattas sav tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär också att det blir förbjudet att efterforska vem som lämnat uppgifterna samt att utsätta personen för negativa åtgärder.

– Det bör vara samma meddelarskydd för den som arbetar i den privat utförda offentligt finansierade vården som för den som arbetar i den offentligt utförda. Det är ju vår gemensamma välfärd det handlar om i båda fallen, säger Heidi Stensmyren till Läkartidningen.

Regler om tystnadsplikt begränsar dock meddelarskyddet och ger ingen rätt att lämna ut handlingar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera