Nyhetsarkiv

Första teoretiska delprovet genomfört

Det första teoretiska delprovet i kunskapsprovet för läkare med utbildning utanför EU/ESS har genomförts. Av de 58 personer som skrev provet blev nio godkända.

Provet har tagits fram av Umeå universitet på uppdrag av Socialstyrelsen och ska ersätta det tidigare TULE-provet. Kunskapskraven utgår från de mål som satts upp dels för svensk läkarexamen, dels i målbeskrivningen för AT-läkartjänst. Bland annat innehöll provet en del med 140 flervalsfrågor, en del med frågor utifrån patientfall och en del med frågor kopplade till att kunna tolka en vetenskaplig artikel.

Enligt ett pressmeddelande från Umeå universitet låg godkännandefrekvensen för TULE-provet år 2015 på tio procent för de som genomförde provet för första gången. Motsvarande siffra för det nya kunskapsprovet var i år 16 procent. För godkänt krävdes minst 60 procent av totalpoängen – 106 av 176 poäng – samt minst 50 procent rätt på varje delprov.

Konstruktionen av frågor har pågått sedan i juni och har skickats på remiss mellan frågekonstruktörerna och en redaktionskommitté. Efter att skrivningen genomförts ströks tre frågor, eftersom de bedömdes ha ytterligare rätta svarsalternativ och kunde missuppfattas.

Den 7 till 8 december får de som godkändes på provet möjligheten att göra det praktiska delprovet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera