Nyhetsarkiv

Första hbtq-certifierade sjukhuset i årets Pridetåg

Sayeh Ardabili.

Lasarettet i Enköping kommer delta i årets Pridetåg på lördag under parollen ”Världens första HBTQ-certifierade sjukhus”. Det har varit en lång resa fram till certifieringen, som ställt krav på att se vilka normer som styr och att våga rucka på dem.

Vägen till att hbtq-certifiera hela sjukhuset började för tre år sedan. Sayeh Ardabili på sjukhusets HR-avdelning, sitter med i sjukhusets likabehandlingsgrupp där idén till en hbtq-certifiering fick sin början.

– För oss har det varit viktigt att förbättra förutsättningarna för ett respektfullt bemötande, så vi kom på att vi skulle göra certifieringen som en del av vårt likabehandlingsarbete, säger Sayeh Ardabili.

Först ut att certifieras var medicinmottagningen redan 2013.

– Efter det gjorde vi en utvärdering och tyckte att det hade gett något. Sedan dess har avdelningarna rullat på, säger Sayeh Ardabili.

Certifieringen som görs av RFSL går till så att alla anställda i verksamheten deltar i en utbildning och i utvecklingsarbetet. Man bildar även en hbtq-grupp som är drivande i att ta fram en handlingsplan. En utbildare från RFSL leder certifieringen som är fördelad på fyra utbildningstillfällen.

Certifieringen vidrör även de sju diskrimineringsgrunderna som förutom kön, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck utgörs av etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. På så sätt har arbetet breddats. Just normkritiken, oavsett diskrimineringsgrund, tycker Sayeh Ardabili är det viktigaste.

– Det man gör är att man tydliggör normer och konsekvenser av normerna och talar om det. Det har ökat medvetandet kring bemötandet. Att man möter och samtalar på ett mer inkluderande sätt. Den responsen har vi också fått från patienter. Vi har helt enkelt mer normkritiska glasögon.

Hur har certifieringen tagits emot av personalen?

– Det har ju varit både och. Det här är en resa, för det handlar om normer och värderingar och det är alltid jobbigt att diskutera det. Det ligger så nära en. Utbildningen är ju normkritisk och målet har varit att skapa en miljö där alla känner sig väl bemötta och välkomna. Det här är ju en diskussionsgrund som också är till för att öka medvetenheten.

Certifieringen har kostat 1,5 miljoner kronor. Det kan säkert ses som mycket pengar för något så abstrakt som en certifiering. Är det värt pengarna?

– Så klart finns det de som tycker man borde gjort annorlunda. Det finns det alltid. Bemötande är ju också väldigt abstrakt för det är en subjektiv upplevelse. Men det är väldigt viktigt att arbeta med det här, för det är ju en av grundbultarna i vården att kunna nå fram till varandra, det är förutsättningen för att kunna hjälpa en annan människa. Jag skulle också säga att det här är en kompetenshöjande satsning och det är värt väldigt mycket.

Sjukhuset kommer jobba vidare med hbtq-frågorna inom ramen för den likabehandlingsgrupp som finns. Nu närmast kommer sjukhuset alltså delta i Pridetåget. Cirka 20 anställda kommer delta.

– Vi vill vara med för att uppmärksamma att vi är världens första hbtq-certifierade sjukhus och uppmuntra och inspirera andra att arbeta mer med frågorna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera