Nyhetsarkiv

Så här ser förslaget till regelverk för journal på nätet ut

 • Identifiering ska ske genom stark autentisering (anslutning till Mina vårdkontakter).
 • Patienten ska upplysas om vart man ska vända sig för att förstå journalinformation, samt var man kan begära ut sådan dokumentation som inte lämnats ut genom direktåtkomst. (Vårddokumentation som inte nås genom direktåtkomst kan lämnas ut på papper.)
 • Vuxna personer från 18 år och uppåt har direktåtkomst till sin journal.
 • Vårdnadshavare har direktåtkomst till sina barns journaler till och med 12 års ålder.
 • Vuxna har direktåtkomst till andra vuxnas journaler, om man blivit utsedd till ombud. (Genom e-tjänsten.)
 • Barn upp till 17 år har inte direktåtkomst till sin journal.
 • Patienter som har förseglat journalen har ingen åtkomst till den. (Avsikten är att skydda personer som befinner sig i vanmaktssituationer, exempelvis genom våldsamma relationer.)
 • Journalanteckningar visas oavsett om de är signerade eller inte.
 • Journalanteckningar som är inskrivna under sökordet ”Tidiga hypoteser” visas inte.
 • Journalinformation som skrivits in under de senaste två veckorna visas inte för patienter som valt två veckors fördröjning.
 • Journalinformation visas inte från vårdenheter där man genom policybeslut bedömt att informationen måste prövas manuellt före utlämnande.
 • Journalinformation visas inte från yrkeskategorier där man genom policybeslut bedömt att informationen åste prövas manuellt före utlämnande.
 • Patienten har möjlighet att ange avvikande mening.
 • Patienten kan kontrollera åtkomstlogg.

Uppdatering: Den 9 april fattade Inera beslut om vissa förändringar i regelverket. Läs mer om detta här.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera