Nyhetsarkiv

Förslaget om sammanslagningen får hård kritik i skånsk media

Som organisationsforskare inom offentlig sektor har jag följt förändringsförsök liknande dagens, men vet inte en enda förändring som resulterat i en långsiktig effektivitet, skriver Robert Ragneklint, i tidningen Sydsvenskan den 15 februari.
Metoden heter snabba omvälvningar vilka ger sken av handlingskraft hos direktörer och politiker, men i praktiken är det bara ytlig retorik, menar han.

Managementkonsulter med svindlande betalningskrav, som inget levererar, har tutat i även den politiska ledningen att det är ledningens rätt att ensidigt driva förändringsarbete, skriver Robert Ragneklint.

– Politikerna har inte lyckats stå emot denna ekonomiska ”religion” som bygger på andra principer än demokratiska.
I verkligheten bedrivs förändringsarbetet betydligt mer effektivt genom ett systematiskt utvecklingsarbete i den dagliga verksamheten.

Det är märkligt att Sören Olofsson får upprepa sina tidigare misslyckanden i Stockholm skriver professor Ola Stenqvist, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i samma tidning, den 8 februari.

– I Stockholm slogs Karolinska och Huddinge ihop…Nu fyra år senare hävdar landstingsstyrelsen själv att vinsterna uteblivit och Karolinska går med stora underskott.

– I Göterborg slog man 1997 samman Sahlgrenska, Östra och Mölndals sjukhus till ett sjukhus… De åberopade effektiviseringarna uteblev och omorganisationen ledde till personalflykt, kollaps av ortopedin vid hela SU och skyhöga kostnader.

Samma sak kommer att hända i Skåne, Flosklerna är desamma, menar Ola Stenqvist.
– Problemet är att de som har makten inte har kunskapen och de som har kunskapen inte har makten.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera