Nyhetsarkiv

Förslag på tryggare villkor för forskare

Tydligare anställningar och en förutsägbar karriärstruktur. Det föreslår Ann Fust, utredare i forskarkarriärutredningen som idag lämnas över till Helene Hellmar Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. 

Syftet med utredningens förslag är att stärka återväxten av unga forskare i Sverige.

”Anslagen till svenska universitet och högskolor har ökat under lång tid och Sverige har sluppit de neddragningar som under de senaste åren drabbat flera andra länder, bland annat Danmark och Finland. Detta ger oss en unik chans att stärka vår konkurrenskraft genom att bli ännu bättre arbetsgivare, säger utredaren Ann Fust i ett pressmeddelande”.

Bland annat föreslår utredaren Ann Fust att utbildningsbidragen för doktorander tas bort, att finansiering med stipendier avskaffas efter en övergångsperiod. Vidare föreslår hon att en meriteringsanställning med rätt till prövning för tillsvidareanställning införs, att nationella mål för antalet meriteringsanställningar beslutas av regeringen och att det införs en uppföljning när det gäller visstidsanställningar och mobilitet mellan svenska och utländska lärosäten och mellan lärosäten och näringsliv.

”För att kunna ligga i framkant när det gäller kunskap och forskning är det avgörande att det finns ett tydligt karriärsystem med goda villkor för anställningar på olika nivåer, från doktorander till professorer. Det finns annars en risk att många, framför allt kvinnor, väljer bort en akademisk karriär och det är ett slöseri med kompetens, både för individen och samhället. Det här är en väldigt viktig fråga och jag ser fram emot att ta del av utredarens slutsatser” kommenterar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

I utredningen poängteras också att universitet och högskolor aktivt måste arbeta med tydliga karriärstrukturer för att ge en mer förutsägbar karriär för unga forskare och få till ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma regler.

”Långa perioder av kortsiktiga anställningar utvecklar inte den självständighet som framtidens forskningsledare behöver” säger utredaren Ann Fust.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera