Nyhetsarkiv

Förslag på hyrläkarstopp gick igenom

Det blir ett hyrläkarstopp inom psykiatrin i Region Skåne, förslaget klubbades igenom av sjukvårdsnämnd Sund. Från och med den 1 september börjar regionen fasa ut hyrläkare.

Tanken är att Region Skåne helt ska ha slutat anlita hyrläkare inom psykiatrin den 31 januari 2017.

I utfasningen ingår också en plan för att göra locka till sig nya medarbetare och behålla gamla, skriver regionen i ett pressmeddelande.

– Att arbeta på en arbetsplats med kontinuitet och stabilitet ökar trivseln bland medarbetarna, men också förutsättningarna för verksamhetsutveckling och förbättring av den specialistpsykiatriska vården, säger Katarina Viebke, divisionschef för Psykiatri Skåne.

Handlingsprogrammet handlar om kompetensförsörjning, vidareutveckling av den psykiatriska vården och ett löneåtgärdsprogram. Som tidigare framförts hoppas man också att det ska leda till bättre kontinuitet för patienterna.

– Stabila och kontinuerliga vårdkontakter är viktiga för patienten och patientsäkerheten. Det gäller inom vården i stort, men är särskilt viktigt inom psykiatrin, säger Yvonne Augustin (S) ordförande i Sjukvårdsnämnd Sund i en kommentar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera