Nyhetsarkiv

Höjd skatt ska ge lättnad på skånska sjukhus

I dag tar regionstyrelsen i Region Skåne ställning till en skattehöjning på 30 öre.
– Det skulle bli en lättnad för alla sjukhus i regionen, säger Henrik Fritzon, (S), regionstyrelsens ordförande.
Han vidhåller att regeringens statsbidrag ger plus minus noll till den skånska sjukvården.

Henrik Fritzon

Eftersom Region Skånes S- och MP-styre är i minoritet är det högst osäkert om förslaget på skattehöjning går igenom.

– Vi får se om vi får stöd eller om det blir en kompromiss, säger Henrik Fritzon optimistiskt.

Region Skåne har ett underskott på cirka 900 miljoner i år. En höjning med 30 öre per skattekrona skulle innebära 750 miljoner kronor i tillskott, pengar som skulle förbättra tillgängligheten i sjukvården avsevärt, enligt Henrik Fritzon.

– Då kan vi korta köerna, utöka vårdplatserna och anställa mer personal. Vi har tagit fram en budget utan de 30 örena i höjning och klarar de flesta uppräkningar men vi vill göra en stor satsning. Ibland måste man tillskjuta resurser.

Henrik Fritzon hamnade senast i blåsväder då han hävdade att regeringens extramiljard till sjukvården, inte innebär något tillskott till Region Skånes ekonomi. På det fick han mothugg från både sina partikamrater i regeringen och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Men han står på sig.

– Våra ekonomer har räknat på det och det är uppenbart att vi inte får någon allmän ekonomisk lättnad. Jag talar för Region Skåne och inte för alla, SKL får göra generella bedömningar.

Han instämmer med regeringen i att de riktade anslagen ökar, men menar att det i Skåne äts upp av att andra generella bidrag minskar. Även förändringar i skatter påverkar regionen negativt.

– Vi har tagit hänsyn till alla parametrar och inte bara sett till de riktade bidragen.

Begränsade resurser och ledarskapsmässiga misstag har lett till en rörig skånsk sjukvård, anser han.

– Vi behöver mer resurser och ett tydligt ledarskap så personalen kan få lugn och ro. Vi kommer inte att göra några dramatiska omorganisationer eller nedskärningar, de tio sjukhusorter vi har ska vi behålla och vi kommer delvis att satsa på de små sjukhusen genom att lägga ut fler operationer på dem.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera