Nyhetsarkiv

Förslag om rätt att överklaga Socialstyrelsens beslut om patientklagomål

Tusentals ärenden med patientklagomål hopar sig på Socialstyrelsen, sedan myndigheten tagit över uppgiften från HSAN den 1 januari i år.

I dag utreds ärendena av handläggare på Socialstyrelsen, som har möjligheter att besluta om verksamhetstillsyn, krav på åtgärder inom verksamheten eller mot hälso- och sjukvårdspersonal.

De åtgärder som kan komma i fråga mot personal är prövotid, återkallande av legitimation och begränsning av förskrivningsrätt. Det finns i dag inga möjligheter att överklaga Socialstyrelsens beslut, däremot har både anmälaren och den som klagomålet avser rätt att se förslaget till beslut och möjligheter att yttra sig över det innan beslut fattas.

Socialdepartementet föreslår nu i en departementsskrivelse att Socialstyrelsens kritik ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Förslaget innebär även att möjligheterna för berörda parter att yttra sig inför beslutet ska tas bort.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera