Nyhetsarkiv

”Förskrivningen inte säkrare om den sprids till fler yrkesgrupper”

”Det måste bli enklare för svenska farmaceuter att påverka recept, och de bör också i begränsad omfattning kunna förskriva läkemedel” skrev företrädare för Sveriges apoteksförening på DN Debatt den 5 augusti.

Företrädarna stödde sig på en egen kartläggning av receptkorrigeringar på 115 av apotek. Merparten av korrigeringarna var av administrativ karaktär, exempelvis byte till preparat som omfattas av högskostnadsskyddet. Men på apoteken upptäcktes också fel, som felaktig dos och att äldre fått recept på läkemedel som var olämpligt för åldersgruppen. Apoteksföreningen menar att apotekare ägnar onödig tid åt att kontakta förskrivare för att korrigera fel och vill att regeringens snarast ser över möjligheten att ge farmacevter begränsad förskrivningsrätt.

I sin replik på DN Debatt skriver Karin Båtelson att kartläggningsresultaten, som extrapolerats från ett litet underlag, måste tas med flera nypor salt. ”Lösningen är dock inte att sprida läkemedelsförskrivning på fler händer. Apoteken ska inte heller behöva rätta till fel som inte ska behöva uppstå. Det måste bli rätt från början”, skriver hon.

Läkarförbundet arbetar för bättre informationsstöd för läkemedelsförskrivning, utökad utbildning i farmakologi och för att mer tid avsätts för patient-läkarmötet, och har dessutom ett samarbete med de lokala läkemedelskommittéerna för att tydliggöra ansvaret för patienternas läkemedelslistor.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera