Nyhetsarkiv

Forskningschefen: Styrelseuppdrag behöver inte vara ett hinder

Till honom hade Kjell Ivarsson uppgivit att han skulle göra studien som en del av hans gamla avhandlingsarbete som oberoende forskare.

Men i ansökan till etikprövningsnämnden står det ju att han är medicinsk rådgivare till CLS?

– Jo, men inte att han suttit i styrelsen. När jag hörde det första gången så frågade jag honom och då svarade han att han inte satt kvar styrelsen. Nu stämde ju inte det och det är allvarligt. Om det beror på att han inte haft koll på det är det allvarligt och har han gjort det för att vilseleda är det allvarligt.

Men Per Anders Larsson menar att om man ser på förloppet i efterhand så hade det ju inte varit något hinder att genomföra studien även om Kjell Ivarsson satt i styrelsen, om han uppgivit det.

– Det är ju fullt tillåtet att göra prövningar av ny medicinsk teknik, men då är man inte oberoende och ska deklarera det tydligt.

Per Anders Larsson menar att det dramatiska förloppet mycket får skyllas på CLS tidiga och intensiva marknadsföring av studien.

– Vi hade ju bara genomfört formalia. Ansökan till etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. Vi hade en informationsplan för att starta diskussioner på bröstenheten, men studien kunde ju stupat dagen efter om de sagt nej när de fått informationen. Men nu hann de ju aldrig få den.…

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera