Nyhetsarkiv

”Forskning kan lösa psykiatrins kris”

Enligt Vetenskapsakademien har svensk psykiatriforskning hamnat rejält på efterkälken de senaste decennierna efter att ha varit världsledande fram till 1960-talet.

– Stärkt psykiatriforskning är en nyckel för att lösa psykiatrins kris. All sjukvård ska vila på god vetenskaplig grund, och under de senaste åren har den vetenskapliga grunden blivit skakigare för psykiatri än för annan sjukvård, säger Anita Aperia, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet och ordförande i psykiatrigruppen.

Det svaga forskningsläget försvårar rekryteringen av läkare till psykiatrin och innebär att även utvecklingen av den psykiatriska vården halkar efter. Vetenskapsakademiens psykiatrigrupp menar att forskningen halkat efter så mycket att man kan tala om en förlorad generation.

– Vi måste bygga upp en ny generation forskande psykiater, säger Anita Aperia.

Slagkraftiga forskningsmiljöer

Vetenskapsakademiens psykiatrigrupp lägger fram ett reformprogram med fem komponenter för att stärka psykiatriforskningen:

• 10 nya ST-block inom psykiatrin varje år med 18 månaders forskningstid.

• Utbyggda och förstärkta doktorandprogram.

• Stipendier till yngre lovande forskare för post-doc-utbildning vid starka forskningsinstitutioner i utlandet, med löfte om 4-åriga tjänster och startanslag vid svensk institution vid hemkomsten, förutsatt att utlandsstudierna varit framgångsrika.

• Säkra resurser för fem gästprofessurer varje år, gärna under längre perioder.

• Satsa resurser för att stärka den kliniska forskningen genom att etablera nya slagkraftiga forskningsmiljöer. Medel bör fördelas till 2-3 institutioner som visat sig särskilt framgångsrika i att utveckla psykiatrisk forskning.

Reformförslaget beräknas kosta 90 miljoner kronor per år under en elvaårsperiod, vilket kan jämföras med att kostnaden för psykiska sjukdomar beräknas uppgå till mins 75 miljarder kronor årligen.

Stora samhällsekonomiska vinster

– Om vi med den här satsningen bara kan minska en procent av kostnaderna för psykiatrin blir vinsterna stora. Det finns möjligheter till stora nationella besparingar, och därför varit viktigt för oss att ha med en toppekonom i psykiatrigruppen, Assar Lindbeck, professor i internationell ekonomi.

I Vetenskapsakademiens psykiatrigrupp ingår förutom Anita Aperia och Assar Lindbeck även PC Jersild, författare och läkare, Olle Lindvall, professor i neurologi, Lars Terenius, professor i experimentell beroendeforskning och Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi.

Förslaget presenteras på ett symposium på Kungliga Vetenskapsakademien den 5 september.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera