Nyhetsarkiv

Forskare: Värdekedjorna blir troligen mer regionala

Erik Andersson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, forskar om global politisk ekonomi. Han säger att coronakrisen sannolikt kommer att medföra minskat utrymme för globalisering.

Artikeln ingår i temat Coronakrisen och framtiden

– När produktionen outsourcats och spridits över världen har den tagit formen av nätverk av globala värdekedjor, och coronakrisen kommer säkert att påverka företagens riskbedömningar vad gäller värdekedjors sammansättning i framtiden. Det är troligt att värdekedjorna tar en mer regional form, säger han.

Världens ekonomier, inklusive den svenska, var generellt sett tämligen väl rustade inför krisen i termer av teknologi och finansiella resurser. Samtidigt är det omöjligt att rusta sig makroekonomiskt för ett nästan totalt bortfall av produktionsfaktorn arbete, så som ”the global lockdown” har inneburit, betonar Erik Andersson.

– Jag tror att det behövs ett ökat globalt samarbete om kunskaper och information. En större öppenhet, inte minst i Kina, hade gett världen en mycket bättre ekonomisk och medicinsk möjlighet att planera för coronautbrottet och dess effekter, säger han.

– Givet att Sverige är väldigt rikt finns potential att ta sig igenom detta utan att människor och samhälle far alltför illa, men som vi redan har sett är det ett kattrakande om offentliga resurser, där olika samhällsintressen ropar på resurser.

16 artiklar i temat Coronakrisen och framtiden

COVID-19

”Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna”

5 juni 2020
COVID-19: SJUKVÅRDENS ORGANISATION

”Pandemin har visat att många administrativa funktioner inte behövs”

5 juni 2020
COVID-19: ARBETSMILJÖN

”Enkla svaret på att vara förberedd i framtiden är att ha en sjukvård med mer luft i systemen”

5 juni 2020
COVID-19

Björn Olsen om den bristande beredskapen, framtiden och vad som behöver göras

18 april 2020
COVID-19: RISKHANTERING

”Riskhantering handlar ibland mer om politik än faktisk risk”

5 juni 2020
COVID-19: GLOBAL EKONOMI

Värdekedjorna blir troligen mer regionala

5 juni 2020
COVID-19: EKONOMI

Professor: Priset av ”lockdowns” är alldeles för högt

5 juni 2020
COVID-19

”Vi behöver ett mer nationellt sjukvårdssystem”

4 juni 2020
COVID-19: STATSVETENSKAP

”Sjukvårdsprofessionernas erfarenheter är viktiga att plocka in i en sån här process”

5 juni 2020
COVID-19: IT

IT-forskare: IT kan göra just-in-time-samhället mindre sårbart

5 juni 2020
COVID-19: E-HÄLSA

Expert i e-hälsa: Vården måste få bättre och snabbare IT-stöd

5 juni 2020
COVID-19: AI

Professor: AI:s potential för sjukvården är svindlande

5 juni 2020
COVID-19: IT

Docent: IT-infrastrukturen måste förändras för att påskynda digitaliseringen

5 juni 2020
COVID-19: KRISKOMMUNIKATION

Medieforskaren: Pandemin illustrerar vikten av transparens hos myndigheter

5 juni 2020

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera