Nyhetsarkiv

Forskare: Ledarskapsutveckling måste bygga på lokalt arbete

Hälso- och sjukvården måste främja chefers lärande och utveckling i den medicinska vardagen. Här är skräddarsydda chefsutbildningar som tar fasta på och utvecklar läkares särskilda kompetens av stor betydelse. Det säger Mairi Savage, doktorand vid Karolinska institutet.

– Det är vanligt att chefer skickas på ledarutbildning för att lära sig nya saker. Sedan kommer de tillbaka till sin yrkesvardag som ser helt annorlunda ut och har därmed svårt att tillämpa vad de har lärt sig, säger hon.

– Vården kan ju se väldigt annorlunda ut även på ett och samma universitetssjukhus, exempelvis i fråga om graden av specialisering och möjligheterna till standardisering. För att kunna tala seriöst om ledarskapsutveckling måste idéerna bottna i det lokala arbetet.

Mairi Savage, som är doktorand vid institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska institutet, disputerar på fredagen med en avhandling som syftar till att fördjupa förståelsen kring hur läkare kan utveckla sitt medicinska ledarskap, samt hur man i detta sammanhang på bästa sätt kan ta fram ledarskapsutvecklingsprogram.

Sjukhusläkaren har tidigare berättat om de två första studierna i avhandlingsarbetet. I den första studien, som byggde på intervjuer med 20 dokumenterat framgångsrika läkarchefer, utforskades vilka egenskaper som cheferna tillskriver sitt ledarskap. Här handlar det inte minst om förmågan att grunda verksamheten i medicinsk kunskap och att agera utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

I den andra studien, som baserades på en genomgång av den vetenskapliga litteraturen inom fältet, belyser forskarna hur läkarchefer på sjukhus kan bidra till positiva utfall inom en rad områden, däribland ökad vårdkvalitet och minskad personalomsättning, ifall de vill och får utveckla sina ledarskapsförmågor och är engagerade i organisationens utveckling på ett meningsfullt sätt.

Utifrån resultaten i dessa två studier tog Mairi Savage och hennes kollegor fram ett medicinskt ledarskapsutvecklingsprogram för patientflödeschefer – ”Att leda i komplexitet” – som de utvärderade och utvecklade. Forskarna beskriver hur medicinsk kompetens med fördel kan omvandlas till medicinsk ledarskapsförmåga med hjälp av psykologisk trygghet, lärandefokus och ett vetenskapligt förhållningssätt.

– Det är viktigt att skilja på ledarskapsutveckling och ledarskapsutbildning. Ledarskapsutbildning är inte sällan något formellt som man ”bockar av”, något som en organisation förväntas syssla med. Men arbetet måste ju fylla en verklig funktion också, och det är här ledarskapsutvecklingen kommer in i bilden, säger Mairi Savage.

Rätt använd kan ledarskapsutvecklingen spela en central roll på organisationsnivå. Mairi Savage, doktorand

– Vid sidan av att vara förankrad i de utmaningar som cheferna ser i sin vardag måste ledarskapsutvecklingen vara tydligt kopplad till organisationernas strategier för att leda, analysera och förbättra verksamheten framåt. Rätt använd kan ledarskapsutvecklingen både ge viktiga insikter på individnivå och spela en central roll på organisationsnivå.

Chefsutbildningen ”Att leda i komplexitet” syftade således till att utforska medicinskt ledarskap som en del av avhandlingsarbetet, men också till att bidra i form av ett konkret program. Sammanlagt involverades 28 läkarchefer från Karolinska universitetssjukhuset.

Mairi Savage understryker, i likhet med tidigare, att läkare har unika förmågor och kunskaper som måste nyttjas i hälso- och sjukvårdens ledarskikt. Det handlar främst om deras förståelse av de medicinska konsekvenserna som följer av olika organisationsförändringar. Samtidigt har läkare i chefsroller ett stort ansvar att engagera andra yrkesgrupper, enligt henne.

– Läkarna kan ju inte lösa alla problem själva. Därför måste de få tillfälle och möjligheter att utveckla de förmågor som behövs för att kunna leda andra. Det krävs ju ett samspel mellan vårdens olika professioner för att på allvar nå resultat.

Idéerna lever vidare, vilket naturligtvis är otroligt roligt. Mairi Savage, doktorand

Under hösten har forskarna utvecklat chefsutbildningen ytterligare och hållit kurstillfällen med cirka 30 deltagare på Södertälje sjukhus. Mairi Savage är sedan i mars anställd på Karolinska universitetssjukhusets enhet för ledarskapsutveckling.

– ”Att leda i komplexitet” har starkt påverkat våra strategier för att stötta chefer och ledare på sjukhuset. Idéerna lever vidare, vilket naturligtvis är otroligt roligt, säger hon.

– Jag har för egen del levt med dessa frågor under flera år, och i och med disputationen är jag på ett sätt framme vid målet. Men jag kommer ju inte att bara släppa allting. Arbetet slutar inte här. Jag vill forska vidare kring dessa frågor, och undersöka hur vi på bästa sätt kan bygga en långsiktig struktur för att hjälpa hälso- och sjukvården och dess ledarskap på sikt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera