Nyhetsarkiv

Forskare kritiseras för oredlighet

Styrelsen för medicinska fakulteten vid Linköpings universitet riktar kritik mot en forskningsledare på grund av oredligt förfarande. Styrelsen har fattat beslut om detta idag, och det sker efter en utredning som riktar kritik mot bland annat bristande följsamhet avseende föreskrifter i det laboration arbetet, samt mot en publikation. 

Fallet gäller transplantationer där blinda människor fått implantat. Transplantationerna har genomförts utomlands. Medicinska fakulteten fick våren 2015 in en anmälan om redlighet i en forskningsstudie. Då tillsattes en extern granskningsgrupp som riktade kritik mot bland annat dokumentationen i studien och ansåg att forskningsledaren betett sig oaktsamt. I januari 2016 kom det in ytterligare information i samma ärende, och granskningsgruppen ombads då komplettera utredningen.

En central punkt  i den första anmälan var att materialet i implantaten var ämnade för djurförsök och inte godkända för användning på människor.

”Forskningsprojekten handlar om att ge människor med svår smärta och synnedsättning på grund av hornhinneskador en möjlighet att återfå synen och bli smärtfria. Men det finns kritik att rikta mot genomförandet” säger dekanus Johan Dabrosin Söderholm.

Granskarna anmärker också att forskningsledaren stått som korresponderande medförfattare i en publikation från patientstudien i den första anmälan. Detta trots att forskaren då kände till att den kliniska användningen var gjort utan att invänta djurförsök.

Fakultetens beslut är därför att rikta kritik mot den anmälde forskningsledaren som genom upprepad oaktsamhet och felaktigt medförfattarskap agerat oredligt.

Helen Dannetun, rektor för Linköpings universitet ska nu avgöra om forskningsledaren får några arbetsrättsliga konsekvenser. Rektorn kan begära att berörd ansvarsnämnd prövar frågan om exempelvis varning eller löneavdrag.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera