Nyhetsarkiv

Forskare: Centralt att ta tillvara på läkarchefers unika förmågor

Det är av stor vikt att ta tillvara på de unika förmågor som finns bland läkarchefer – förmågan att basera verksamheten i medicinsk kunskap och använda vetenskaplig problemlösning – i stället för att förlita sig på ledarskapsprogram från andra områden. Det betonar Mairi Savage, doktorand vid Karolinska institutet, och hennes forskarkollegor som nyligen har studerat frågan.

Artikeln ingår i temat Ledarskap

Mairi Savage har tillsammans med kollegor genomfört semistrukturerade intervjuer med 20 dokumenterat framgångsrika läkarchefer för att utforska vilka egenskaper och förmågor som cheferna tillskriver sitt ledarskap.

Egenskaperna som forskarna identifierade var uthållighet, positiv inställning, äkthet, förmågan att grunda verksamheten i medicinsk kunskap, att engagera andra, att vara tydlig med syftet att förbättra vården, samt förmågan att agera utifrån en vetenskaplig approach i problemlösning och utvärdering. I en relativt nyligen publicerad artikel i BMJ Leader lyfter forskarna fram vikten av att dessa förmågor faktiskt tas tillvara.

– Tittar man på ledarskapsutveckling överlag finns ingen studie som visar att det är bra att enbart köpa in externa ledarskapsprogram. Programmen måste ligga nära de personer som ska utveckla sitt ledarskap, deras vardag, deras utmaningar. Det är så kontextberoende.

Mairi Savage fortsätter:

– Risken är annars att det inte blir någon positiv effekt överhuvudtaget. Men det kan också bli en negativ effekt. Det finns sådana exempel.

Tillsammans med medarbetare har Mairi Savage, som är doktorand vid institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska institutet, även gjort en kartläggande studie och analyserat vetenskaplig litteratur om ledarskap inom hälso- och sjukvården och läkares roll i detta sammanhang. I en ny artikel, som nyligen skickades in för granskning hos tidskriften BMJ Open, argumenterar forskarna för att läkarchefer verksamma på sjukhus kan bidra till positiva utfall inom en rad områden – ökad vårdkvalitet, hantering av finansiella och verksamhetsmässiga resurser, minskad personalomsättning, samt förändringsbenägenhet.

Det handlar mycket om att man upplevs ha branschkunskap. Mats Brommels, professor 

I studien framhåller forskarna att detta inte minst hänger ihop med läkarnas medicinska trovärdighet. På liknande sätt lyfter en litteraturstudie från tidigare i år fram att läkarchefer i primärvårdsorganisationer främjar tillit, teamarbete, koordinering och transparens, och bland förklaringarna nämns just trovärdighetsfrågan.

– Det handlar mycket om att man upplevs ha branschkunskap. Man kan föra en dialog om ledning och styrning på ett språk som läkare och annan sjukvårdspersonal kan känna igen, säger Mats Brommels, professor emeritus i medicinsk lednings-, organisations- och innovationskunskap vid Karolinska institutet.

Chefskap är en prioriterad fråga för Sveriges läkarförbund som under vintern ska förhandla om ett nytt centralt kollektivavtal om läkares lön och arbetsvillkor tillsammans med Sveriges kommuner och landsting och Pacta. Enligt förbundet behövs fler läkare som chefer på alla nivåer inom hälso- och sjukvården. Men det förutsätter, enligt förbundet, inte minst att lön och villkor måste vara konkurrenskraftiga, samt att chefer har goda förutsättningar och bra stöd.

Förbundet presenterade i september en enkät bland medlemmarna, som visar att de flesta tillfrågade läkare vill bli chef, men att det finns en rad faktorer som står i vägen, däribland orimlig arbetsbörda och avsaknad av rätt redskap för organisationsutveckling och personalansvar.

Med projektet vill vi bidra till att ge läkare bättre förutsättningar att bli chefer. Marie Engman, Sörmlands läkarförening

Vid sidan av exempelvis förbundets mentorprogram för läkarchefer och Chefsföreningens ledarskapskurser finns just nu emellertid flera spännande lokala exempel som syftar till att bidra till att fler läkare ska bli chefer, däribland i Sörmland. En projektgrupp, med medlemmar från både föreningens styrelse och arbetsgivarsidan, har bland annat tittat på möjligheterna att skräddarsy ledarskapsutbildningar för läkare, inte minst i kommande upphandling.

– Med projektet vill vi bidra till att ge läkare bättre förutsättningar att bli chefer. Det är otroligt viktigt, säger Marie Engman, ordförande för Sörmlands läkarförening.

Ett annat exempel är Kristianstad. Efter att inga läkare sökt de lediga tjänsterna som verksamhetschefer på kvinnokliniken respektive ögon- och öronklinikerna finns planer på att organisera en chefsstödgrupp bestående av erfarna läkarchefer.

– Utöver en lokalpolitik som ska uppmuntra läkare att söka chefsbefattningar ska det finnas ett nätverksstöd, säger Sten Östenson, ledamot i Östra Skånes läkarförening och Sjukhusläkarnas styrelse.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera