Nyhetsarkiv

Försäkringsläkarnas ansvar utreds på nytt

Frågan har prövats flera gånger tidigare. Och varje gång kommer utredare fram till samma sak; sakkunniga läkare som anlitas av Försäkringskassan eller av privata försäkringsbolag har ingen patientkontakt, och ska därför inte omfattas av tillsynslagens ansvarsregler.

Ändå finns ett stort missnöje. Många, inte minst patienterna, tycker att det är anmärkningsvärt att staten inte har några möjligheter att granska försäkringsläkarnas medicinska utlåtanden. Lika illa, menar kritikerna, är att det inte är möjligt att utdöma disciplinpåföljd eller återkalla legitimationen, i de fall försäkringsläkarna agerat grovt oskickligt.

– Detta är ständigt en aktuell fråga. Vi blir ofta kontaktade av allmänheten, men också av försäkringsläkare som upplever att de ofta blir misstänkliggjorda på grund av att det inte står under en statlig tillsyn. Och det är ju högst allvarligt om medborgarnas förtroende för läkarprofessionen blir lidande. Så detta är en fråga man bör titta på, säger Petra Zetterberg Ferngren, departementssekreterare samt sakkunnig i Patientsäkerhetsutredningen.

Thomas Tegenfeldt är enhetschef vid enheten för behörighet och patientsäkerhet på Socialstyrelsen. Han är också en av experterna i utredningen. Han menar att frågan är aktuell eftersom det finns ett klart missnöje hos en del patienter som anser sig felbedömda av Försäkringskassan.

– Socialstyrelsen har tidigare vid ett flertal tillfällen ställt sig negativ till att försäkringsläkare skulle stå under Socialstyrelsens tillsyn. Den gäller idag endast hälso- och sjukvårdspersonal som har patientkontakt. Socialstyrelsens tillsyn ska gälla patientsäkerhet och ersättningsfrågor är ingen patientsäkerhetsfråga, säger Thomas Tegenfeldt.

Finns det den här gången då skäl att anta att utredningen kommer med ett nytt förslag om att lagen bör ändras eller utvidgas?
Patientsäkerhetsutredningens sekreterare, Ann-Kristin Lidström, menar att det är för tidigt att ta ställning i frågan. Utredningen har inte kommit så långt, och frågan är inte ett huvudintresse.

– Det finns ett stort fokus just nu på socialförsäkringsområdet och sjukskrivningsprocessen, så därför kom den här frågan med i utredningen. Men den stora vi frågan vi utreder handlar om huruvida bestämmelserna om tillsyn och disciplinansvar speglar den utveckling som skett på patientsäkerhetsområdet.

Vi tittar också på ansvarssystemet och om de förutsättningar som gäller för att återkalla legitimation är patientsäkra och ändamålsenliga. Vi har också plockat in ett antal mindre frågor, och en av dem är den om försäkringsläkarna. Det är först när utredningen läggs fram i slutet av året som vi kan säga vilken ställning vi har tagit, säger Ann-Kristin Lidström.
Nyligen kom ett förslag från en annan utredning (Utredningen av tillsyn över socialförsäkringsområdet) att man senast den 1 januari 2009 ska inrätta en ny myndighet i Sverige för tillsyn och granskning av socialförsäkringen.
Socialförsäkringen kostar 450 miljarder om året, vilket motsvarar nästan halva statsbudgeten.

I dag administreras socialförsäkringen av tre myndigheter: Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten och Skatteverket. Det finns ingen myndighet som har ett samlat ansvar för tillsyn och granskning av deras verksamhet och effektivitet, eller av effekterna av en samverkan.

Syftet med den nya myndigheten är att den ska granska och värdera arbetet hos de myndigheter som administrerar socialförsäkringen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera