Nyhetsarkiv

Försäkringskassan: Så ska arbetsförmågan bedömas

Modellen innebär att Försäkringskassan, förutom medicinska underlag från läkare, även ska bedöma en självrapport där den sjukskrivna själv bedömer sin arbetsförmåga. Därefter ska en verifierande undersökning göras av speciellt utbildade läkare. Underlag kan vid behov även begäras in från t ex arbetsterapeut eller psykolog.

Utifrån de olika underlagen ska Försäkringskassan sedan göra en arbetsförmågeprofil, med värden för fysisk, psykisk, sensorisk och psykomotorisk funktion. Försäkringskassan prövar därefter förmågan mot kravprofiler för den reguljära arbetsmarknaden.

Den nya modellen testas i mindre skala under hösten 2011 och på ett större antal sjukskrivningsärenden 2012. Efter utvärdering och justering beräknas den sedan införas i full skala under 2013.

Länk till rapporten på Försäkringskassans webbplats

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera