Nyhetsarkiv

Försäkringskassan mörkar dina rättigheter

Faktum är att sedan dess har Försäkringskassan också betalat vården i efterhand för den extremt lilla gruppen patienter som själva lyckats skaffa sig informationen om sina rättighteter och som själva ordnat sina behandlingar i andra EU-länder.

Hans Ekelund, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, håller med om att det råder ett ganska omfattande fritt vårdval till vård inom EU för svenska medborgare, till och med till specialistvård. Hans Ekelund upplyser oss till och med i ett mail om att även högkostnadsskyddet gäller.

Men informationen mörkas, inte av Hans Ekelund och Försäkringskassans experter inom myndigheten, de berättar öppet vilka rättigheter som gäller, men ingen i Försäkringskassans högsta ledning eller de som bestämmer Försäkringskassans uppdrag har någonsin tagit sitt ansvar att upplysa Sveriges patienter om de rättigheter de har.

Sjukhusläkaren har gått igenom Försäkringskassans information på hemsidan tillsammans med några patienter. Inte en enda begrep informationen och hur stora rättigheter de har till vård i EU. Carolina Norell, som opererades i Tyskland sökte först information på Försäkringskassan men förstod ingenting. Sedan hittade hon av en slump företaget Facet på nätet och fick hjälp av dem.

Informationen på Försäkringskassans hemsida är vinklad på ett av tre alternativ som svenska patienter har för att få vård inom EU och det är alternativet att söka förhandstillstånd.

Tyvärr har det visat sig att det är inget bra alternativ (om du inte får ett ja). För hela 73 procent av de som ansökte om förhandstillstånd fick avslag, visar statistiken för 2009.

Huvudskälet till detta är att om du söker förhandstillstånd säger reglerna att det då ska vägas in om du kunde fått vården inom rimlig tid i Sverige. Här har praktiken visat att 2-5 års väntetider ansetts rimliga.

Så om du inte vill vänta, litar på vården på någon annan klinik i något annat EU-land och litar på statistiken ska du strunta i landstingen och förhandstillstånd och själv fixa vården.

66 procent av dem som på egen hand ordnade sin vård utanför Sverige i ett annat EU-land fick vårdkostnaderna ersatta i efterhand.

Christer Bark

På Försäkringskassans hemsida finns ett 116-sidigt pdf-dokument om dina rättigheter till vård inom EU under namnet “Vägledning”. Här framgår tydligt att du inte bara har rätt till ersättning i “vissa fall” utan när du huvudsakligen i stort sett skulle fått samma vård i Sverige”.

Men Vägledningen är framtagen för Försäkringskassan anställda som ska använda dokumentet i sina bedömningar och är omöjlig att hitta för en oinvigd.

I Vägledningen framgår klart på sidorna 28-30 alla dina rättigheter. Dokumentet innehåller också en rad intressanta prejudicerande domar.

Sökvägen till det bästa dokumentet när det gäller dina rättigheter, som Sjukhusläkaren hittat, är osannolik: Så håll tungan rätt i mun. Här är sökvägen: www.forsakringskassan.se Klicka på länkarna:/Om Försäkringskassan/Lagar och regler/Vägledningar/…. scrolla ner i listan på vägledningar från 2009 till 2001 och klicka på: “Vårdförmåner i internationella förhållanden”. På sidan 28-30 hittar du dina rättigheter som mörkats.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera