Nyhetsarkiv

Försäkringskassan förlorade i kammarrätten

Sjukhusläkaren skrev i förra veckan om hur patienter nekats ersättning för svettbehandling av exempelvis ljumskar vid kliniker i Danmark, trots att motsvarande vård ges i Sverige. Vid Försäkringskassan visste man dock inte om att denna vård förekommer i svenska landsting; myndigheten utgår endast från det svar de får från patientens enskilda hemlandsting när de bedömer hela landets vårdutbud. Nu ger kammarrätten patienterna rätt och kräver att Försäkringskassan- när de påstår att en viss vård inte ges i landet- ska kunna styrka detta med en nationell lista.

De patienter, som först nekats ersättning för svettbehandling av bland annat nacke, ljumskar och ansikte vid kliniker utomlands får rätt till det, enligt två domar från Kammarrätten i Stockholm.

Försäkringskassan gav först avslag för ersättning till dessa patienter med hänvisning till att svettbehandlingar av just dessa kroppsdelar inte ges i Sverige, utan att sådana behandlingar här endast omfattar händer, armhålor och fötter. Patienterna överklagade Försäkringskassans beslut, men förvaltningsrätten gav myndigheten rätt.

Patienterna överklagade i sin tur till kammarrätten, som i veckan gav dem rätt. Motsvarande behandling finns nämligen i Sverige, något som Sjukhusläkaren har rapporterat om i en tidigare artikel, som även avslöjade att Försäkringskassan endast  utgår från ett enskilt svar från patientens hemlandsting när myndigheten bedömer om motsvarande vård finns i Sverige. I de mål som gäller svettbehandling av ljumskar, visste myndigheten när de gav avslag därför inte om, att denna behandling faktiskt finns i exempelvis Region Östergötland.

Försäkringskassan har enligt kammarrätten heller inte har kunnat visa någon exakt förteckning som visar, att just denna vård inte ges någon annanstans i Sverige.

Enligt kammarrättens domar måste Försäkringskassan, när myndigheten påstår att  aktuell vård inte ges i Sverige, även kunna understödja detta med ”nationellt eller regionalt fastställda exakta och uttömmande förteckningar över vilken vård som erbjuds i Sverige”. Men några sådana förteckningar på nationell nivå finns inte.

I stället har Försäkringskassan i ett av målen exempelvis endast utgått från yttrande från patientens hemlandsting samt från Region Uppsala.

Men av patientens journalutdrag framgår, enligt kammarrättens dom, att flera landsting i Sverige har utfört svettbehandling av ljumskar både före och efter det tillfälle som patienten fick sin vård i Danmark.

Från Försäkringskassan vill man ännu inte kommentera kammarrättens domar, uppger Viktor Svensson vid myndighetens pressavdelning, för Sjukhusläkaren.

– Vi är inte redo att kommentera detta, men kommer att gå igenom domarna och kommentera efter detta, säger han.

Eftersom transparenta prislistor ännu saknas för svettbehandlingar i Sverige har patienterna också rätt att få ersättning för sina faktiska kostnader för de svettbehandlingar de fått utomlands.

I kammarrätten finns nu fler än 2700 mål med samma typ av frågeställningar.

Läs även:

https://www.sjukhuslakaren.se/patienter-nekas-ersattning-for-vard-utomlands-trots-att-de-tycks-uppfylla-kriterier-for-att-fa-det/

https://www.sjukhuslakaren.se/transparenta-prislistor-pa-gang-for-att-bromsa-kostnader-for-vard-utomlands/

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera