Nyhetsarkiv

Försäkringskassan begär tillbaka domstolsmål för ny prövning

Försäkringskassan har kritiserats, i en serie artiklar här i Sjukhusläkaren, för att bryta mot EU-rätten när svenska patienter nekats ersättning för vård i andra EU-länder med motiveringen att behandlingsmetoden som använts utomlands även måste finnas i Sverige, eller till och med i patientens hemlandsting. Att metoden måste finnas i hemlandstinget hävdades så sent som i mars 2011, då Sjukhusläkaren gjorde en granskning.

Nu menar Försäkringskassan, i målen i förvaltningsdomstolen i Härnösand, att EU-rättslig praxis säger att det inte är avgörande om behandlingen finns i Sverige och begär därför tillbaka målen från domstolen för att kunna göra en ny prövning.

Argumentationen är sensationell.

Under hela 2000-talet har Försäkringskassan hävdat motsatsen och systematiskt nekat patienter ersättning om vårdmetoden inte funnits i Sverige.

100-tals patienter kan nu komma att kräva ersättning på nytt.

Vad har hänt, Niklas Dernebo, juridiskt ansvarig för internationell vård och tillämpningsfrågor inom internationell vård på Försäkringskassan? Vad har fått Försäkringskassan att återkalla målen?

– Det är väl det att EU-domstolen blir mer och mer tydlig med hur man uppfattar vilka kriterier som gäller för de här ersättningarna och då har Försäkringskassan haft skäl att fundera, samtidigt som det pågår ett lagstiftningsarbete utifrån det nya patientrörlighetsdirektivet.

– Vi anser att det inte är avgörande om man kan erbjuda samma behandlingsmetod i Sverige, utan att det istället blir frågan om den behandling som man fått utomlands är en sådan behandling som står i överrensstämmelse med internationell vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är en prövning vi borde gjort, som vi inte gjorde. Därför vill vi ha tillbaka målen till oss för en ny prövning.

När Sjukhusläkaren frågar Niklas Dernebo vilka EU-domar som Försäkringskassan menar kommit med klargöranden som fått Försäkringskassan att ändra inställning och återkalla målen från förvaltningsrätten i Härnösand så svarar han; Luisi/Carbone, Kohl/Decker, Eurowings Luftverkehrs, Smits och Peerboom, Watts och Ivanov Elchinov som sammanfattar tidigare EU-domar.

Alltså inga nya domar, utan just de domar som Sjukhusläkaren har kritiserat Försäkringskassan för att ha feltolkat under en lång rad år. (Se bland annat nummer 1/2010 och 3/2010).

Luisi/Carbone-målet avgjordes 1983, Kohl/Decker 1998, Eurowings Luftverkehrs 1999, Smits och Peerbooms 2001, Watts 2006 och Ivanov Elchinov 2010.

Motpart i målen i förvaltningsdomstolen i Härnösand har varit en av Försäkringskassans största kritiker, Ulf Bittner, dels i mål som gäller egna behandlingar, men även i mål där han agerat ombud.
Har ni valt att återkalla de målen för att de bedömts som speciellt intressanta eller för att Ulf Bittner är en av era största kritiker?

– Nej, det var en ren slump. Vi har dammsugit domstolarna på mål där vi avslagit ersättning på grund av att behandlingarna inte överensstämt med svenskt vårdalternativ och då hittade vi de här fallen och något till. Det är ju så att när man genomför en förändring, som vi gjort i vår organisation, så kan gamla uppfattningar finnas kvar i mål som dragit ut på tiden och inte kommunicerats under en lång tid, säger Niklas Dernebo.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera