Nyhetsarkiv

Förre divisionschefen saknar inte divisionerna

När Akademiska sjukhuset organiserade om försvann divisionerna. Ingen verkar sakna dem, inte ens en numera före detta divisionschef.

Mikael Köhler var divisionschef för medicin och thoraxdivisionen på Akademiska sjukhuset sedan augusti 2013. Den första maj avskaffades divisionerna och hans tjänst.

– Det är först nu när jag ska sluta som det börjar bli riktigt roligt, säger han.

Fast egentligen är han inte alls missnöjd. Han menar att en chef så pass högt upp i en organisation får vara beredd på förändringar när som helst. Dessutom tycker han att själva omorganisationen är bra.

– Jag tror att sjukhuset kan bli starkare och en mer sammanhållen enhet.

Militärt eller dynamiskt

Mikael Köhler tycker divisionerna sällan har varit helt naturliga sammansättningar av verksamheter, han säger också att hela divisionsnivån i viss mån är konstlad i en sjukhusorganisation.

– Divisionerna har sina fördelar, man har kunnat genomföra förändringar i vissa sakfrågor, ganska snabbt och lite militärt. Men de bromsar ändå utvecklingen när det gäller att vara dynamisk och se helheten i vården. Då är det naturligare att jobba på verksamhetsnivå.

Innan han blev divisionschef var Mikael Köhler själv länge verksamhets­chef. Han menar att det är den enda riktigt kraftfulla chefsfunktionen på ett sjukhus. Och litegrann saknar han det.

– Där finns det viktiga ledarskapet och där man fattar man de viktiga besluten. Det är där ansvaret för vård, patientsäkerhet och arbetsmiljö ligger.

Förbättra akutsjukvården

Men var sak har sin tid och nu ska Mikael Köhler bli rådgivare åt sjukhusdirektören Lennart Persson. Dessutom ska han bland annat leda sjukhusets omfattande projekt för att förändra akutsjukvården på Akademiska, med speciellt fokus på vårdflödena in och ut på akutmottagningen. Och trots många år av chefspositioner, både på Akademiska och i Dalarna, fortsätter han själv att jobba som bakjour i internmedicin av och till.

– När jag träffar en patient känner jag att ’nu är jag hemma’.

Mikael Köhler menar att det egentligen kan vara lättare att vara chef om man gör några timmar på golvet då och då.

– Jag kan ta med mig kunskapen om vad vi faktiskt jobbar med in i ledningssammanhangen. Det väcker också mer respekt om man har fötterna lite i myllan.
Men Mikael Köhler är också medveten om att det finns en risk att man inte kan hålla i sär sina funktioner utan går in i chefsrollen även när man arbetar kliniskt. Själv tar han hjälp av klädkoden och har meddelat kollegerna vad som gäller

– Ringen av, bussarongen på: då är jag bara läkare!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera