Nyhetsarkiv

Formidable!

Unge Formidable som hette Nilsson i efternamn växte upp och blev en ung och ståtlig yngling. Han presterade bra i skolan och gick ut med högsta betyg.
Valet att läsa medicin var nog mammas, hon var sjuksköterska. Vad kunde vara mer hedersamt för lille Formidable än att bli läkare och hjälpa mänskligheten.

Lille Formidable blev med åren radikal och anslöt sig under studietiden till vänstergrupper som hyllade Marx och Engels teser om att krossa kapitalismen.

För Formidable blev det ett problem då han insåg att som läkare så blir man kontinuerligt uppvaktad av den marknad som politiska böjelser ville krossa.

Formidable fann dock initialt sin tillflykt till en provinsialläkarmottagning där chefen kategoriskt förbjöd alla besök från industrin. Som alternativ hade man oberoende information från lokala läkemedelskommittén.

Eftersom det inte fanns så mycket pengar avsatt till detta så blev besöken inte så frekventa. En dag kom dock dr Fågel; Hennes budskap var enkelt; att av de nya magsårsmedicinerna är den japanska kopian billigast och skriver ni bara ut den så kan ni få en extra undersköterska på årsbasis till stationen.

Det lät ju bra. Att sedan den nya tabletten var stor och svår att svälja och att skatteintäkterna från det svenska originalpreparatet minskade i sådan grad att en sekreterare fick avskedas var liksom en annan sak.

Men Formidable nöjde sig inte med att vara provinsialläkare, han ville, eller kanske snarare hans mamma, bli något riktigt stort. Därför flyttade han till Karolina Hospitalet känt i hela världen.

Formidable fick tjänst som kirurg. Väl förtrogen med de etiska regler som gäller för ett så uppburet värv skulle han minsann inte låta sig påverkas av någon som stod kapitalet nära.

Sedan länge hade man slutat sy med nål och tråd till förmån för moderna suturmaskiner och kollegorna runt omkring åkte på kurs anordnad av industrin för att lära. Men inte Formidable han skulle minsann inte låta sig mutas och representanten portförbjöds på Formidables sal.

Syster på operationssalen tyckte att det var lite besvärligt när Formidable skulle operera. Bruksanvisningen var ju inte sterilförpackad och texten aldrig på svenska.
Så kom den dagen då Formidable skulle operera sin första ändtarmscancer.

Den runda maskinen som skulle skarva ihop tarmen gick efter avfyrning inte att få loss. Den satt fast som berg. Riktigt illa blev det då syster på postoperativa avdelningen upptäckte tingesten, som satt fast i patientens ända, och måste sjukskrivas p.g.a. chocken.

Avvikelserapport skrevs och företaget skulle stämmas. Hela historien tystades ner då det kom fram att orsaken var brister i fortbildningen för handhavandet av den nya maskinen.

Formidable kallades in till chefen och erbjöds möjlighet att bli internmedicinare vilket han accepterade med tacksamhet. ”Pillertrillare” var ju inte så illa det heller.

Men även här fick Formidable problem. Patienterna kom med små artiklar om nya preparat som de klippt ut ur tidningen. Och Formidable som alltid gick sin egen väg och aldrig lät sig indoktrineras som andra kollegor via läkemedelsinformation fick alltid höra sist om de nya revolutionerande medicinerna tyckte han.

Slutligen blev situationen ohållbar. Formidable hade fått ett otal anmälningar på sig och den kloka sjukhuschefen gjorde som man så ofta gör; lyfte Formidable snett upp åt vänster och han fick bli chefläkare.

Posten var som klippt och skuren för denna etikens väktare. Slutligen blev Formidable gammal och började närma sig vägs ände. Hans fru undrade lite försynt vad man skulle skriva på hans gravsten.

Då Formidable blickade tillbaka på sitt liv så var det mycket som kanske inte var så bra och att då pryda stenen med Formidable Nilsson var nog lite övermaga.
Han rafsade ner några rader på en lapp, som lämnades till hustrun, som slutligen kom att pryda hans sten.
Några år senare passerade några kandidater hans sten på Norra kyrkogården och läste något förundrade;
Här vilar en man som redan som kandidat visste;
Att inte utsätta sig för frestelse och inga andra gudar hava än sin huvudman.

Att han som upplyst tjänare i offentlighetens tjänst saknade den kunskap som krävdes för att kritiskt granska företagens information och marknadsföring.
Som alltid ifrågasatte gåvor från läkemedelsföretag eller medicintekniska företag.

Som aldrig lät läkemedelsföretag bekosta kursfester och sociala aktiviteter.

Kandidaterna blev andäktiga inför denna rättskaffens man och den yngsta utbrast; formidable!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera