Nyhetsarkiv

Förlust för Sverige att Gunilla Brenning inte fick fortsätta sitt europeiska arbete

I ett allt större EU där varje nation har en röst i CPME så ville framför allt Frankrike få större inflytande genom att rösterna skulle viktas mot nationens storlek och ställas i relation till hur mycket pengar landet betalar för medlemskapet.

När nationella förbund väljer att ställa sig utanför de Europiska organsiationerna förlorar man inte bara inflytande utan också mycket viktig information. Allt fler frågor om reglering av läkaryrket bestäms nu utanför Sveriges gränser.

En organisation som stärkts betydligt då CPME nu försvagats är UEMS (Europeiska specialitetsläkarorganisationen).
Sverige har haft ett starkt inflytande i denna organisation via Gunilla Brenning som sedan tre år varit en av vice presidenterna. Att göra karriär på den nivån kräver kunskap, kontaktnät och hårt arbete. Gunilla har under det gångna året haft förtroendet att leda arbetsgruppen om UEMS fortsatta struktur och organisation.
Ett viktigt uppdrag som hon tyvärr inte fick fullfölja på grund av åldersdiskriminering av hennes eget nationella förbund då hon just gått i pension. Stort var att få uppleva hur Gunilla under stående ovationer avtackades vid årets plenarförsamling i Köpenhamn, som ville ha Gunilla kvar.

Hösten innebär en del resor. På flygplatsen i Barcelona träffade jag patologerna Helena och Roger Willen. Samtalet kom snart in på sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund.
– Hur går det då med sarkomgruppen? Frågande Helena som är en av våra mest internationellt kända patologer på området. Ryktet säger att det ser ganska mörkt ut då framför allt endokrinkirurgin skall tvingas över till Malmö. Helena med erfarenhet från handläggning av sarkom framför allt från utlandet, men även andra svenska centra kunde berätta att just denna informella nätverksbildning är en av de främsta i Europa. Det för osökt in tanken på en av årets viktigaste motioner till Läkarförbundets fullmäktige; motion om införande av tjänstemannaansvar. Rimligt är att högre tjänstemän som driver igenom beslut ibland fattade på bristfälliga underlag kan ställas till svars för sina handlingar. Detta är en av många viktiga motioner som du kan läsa mer om i denna tidning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera