Föreningsnytt

Vi vill ha en nationell reglering av läkares fortbildning

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson skriver i Dagens Medicin om hur läkares fortbildning nedprioriteras, vilket hotar sjukvårdens utveckling.

I början av november presenterade regeringens särskilda utredare kravet att vårdgivarna bör ta större ansvar för specialistsjuksköterskors fortbildning. Även läkares fortbildning måste regleras, men att tro att enbart vårdgivarna ska lösa det är utifrån dagens för­hållanden dömt att misslyckas. Vi förordar i stället en nationell reglering som regelbundet följs upp.

Läs debattartikeln

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

Läkarupprop mot nedskärningarna på Sahlgrenska

I går samlades hundratals läkare på ett möte med Sjukhusläkarna Göteborg med anledning av att sjukhusets nyligen beslutade budget för 2019 skapar fortsatt oro.

 – Vad vi får höra är att vi får jobba lite smartare. Men vi gör redan det, säger Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande för Sjukhusläkarna Göteborg.

Alla medlemmar i Sjukhusläkarna uppmanas skriva under ett upprop.  Det innehåller uppmaningar till arbetsgivaren, bland annat:

  • Sluta försäkra att patientsäkerheten inte riskeras.
  • Presentera effektiva lösningar för att öka bemanningen.
  • Bevara kompetens genom återrekrytering av nyckelpersoner.
  • Visa en tidsplan för när alla kliniker ska ha 85 procents medelbeläggning och utlokalisering av patienter förbjuds.

Skrivelsen ska efter nyårshelgen överlämnas till sjukhusdirektören Ann-Marie Wennberg, regiondirektören Ann-Sofi Lodin och styrelserna för sjukhuset och Västra Götalandsregionen.

Underteckna genom att klicka på länken:

http://phys01.ostra.med.gu.se/enk/upprop2 

Föreningsnytt

Sök medel ur Sjukhusläkarnas fonder - sista dag 28 december

Sjukhusläkarna förvaltar Stiftelsen Sjukhusläkarföreningens Understödsfond och Stiftelsen Lasarettsläkaren Gustaf Wennerströms donationsfond. Fonderna delar ut medel till behövande medlemmar i Sjukhusläkarna eller till medlemmars efterlevande varje år.

Som behövande enligt Skatteverket anses en person vars sammantagna inkomst understiger fyra prisbasbelopp och förmögenheten understiger ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kronor.

Från understödsfonden kan understöd vidare utgå till medlemmar som har särskilt behov. Behovet av understöd bedöms från fall till fall utifrån den totala familjeekonomin.

Särskild ansökningsblankett samt riktlinjer för fondutdelningen kan rekvireras från Sjukhusläkarna på telefon 08-790 34 50 eller e-post wendela.zetterberg@slf.se eller laddas ner från www.sjukhuslakarna.se

Vi ber Dig att noggrant svara på uppgifterna i ansökningsblanketten. Observera att alla fält ska fyllas i. För att kunna göra rätt bedömning begär vi också att Du bifogar kopia av Din senaste slutskattsedel samt – om Du är studerande – en plan över utbildning och redovisning av studieresultat.

Vid frågor går det bra att kontakta Sjukhusläkarnas kansli, tel 08-790 34 50. Sista ansökningsdag är den 28 december 2018.

Föreningsnytt

Sjukhusläkarna protesterar mot åtgärdsförslag på Sahlgrenska

I år drar kostnaderna för Sahlgrenska universitetssjukhuset över med ett par procent. Förslaget för att få en budget i balans är att minska på personalen, vilket har fått bland annat Sjukhusläkarna att reagera.

Debatten kring Sahlgrenska har tagit fart efter uppgifterna om att över 300 tjänster och ett okänt antal vårdplatser kommer att försvinna 2019. Redan i dag går personalen på knäna och många säger upp sig. Förslaget om ytterligare personalminskningar riskerar patientsäkerheten.

– Vi sjukhusläkare vill möta en realistisk sjukhusledning i dialog. Vi har många konstruktiva förslag, men vi gillar inte förväntningar på trolleri, säger Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande för Sjukhusläkarna Göteborg, om situationen på Sahlgrenska. Göteborgs befolkning har ökat oväntat snabbt, och därmed har vi fått ta hand om ungefär 10 000 akutbesök utöver det som ”beställdes” i budget. Det är sådant som gör att sjukhuset har svårt att hålla ekonomin i balans – inte att det är för många anställda.

Läs debattartikeln i GP: Öka budgeten eller minska vårduppdraget

Läs artikel i DN: Läkare varnar för att patienter kan dö i onödan

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2018-06

Avancerad vård i hemmet-hur bra fungerar den?/Jul-läsning:Nobel- special/ Aktuella profilen: Bosse Lindquist fick en mer positiv bild av läkare efter Macchiarini-affären/Porträttet: Sjukvårdsdirektör vill riva murar mellan sjukhusvård och primärvård/Ny krönikör: Camilla Starck/

Prenumerera