Föreningsnytt

”Vi har sett fantastiska framsteg inom viss kirurgi”

Sjukhusläkarna presenterar i en serie hjälporganisationer som föreningen gillar och på olika sätt ger stöd till. ENT Plus arbetar för att stärka öron-, näs- och halssjukvård i Etiopien.

Hjälporganisationen jobbar tillsammans med universitetssjukhuset Yekatit 12 i Addis Abeba. De mest prioriterade frågorna är att föra över klinisk kunskap till lokala kollegor vad gäller kirurgi, hygien och omvårdnad av ÖNH-patienter.

– En av de största utmaningarna är att få det praktiska kring operationerna att fungera. Det finns stora brister i omhändertagande och skötsel av utrustning och instrument. Det medför att det är svårt att driva utvecklingen framåt, då utrustning ständigt går sönder, säger Malin Svensson, till vardags överläkare vid verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar på Akademiska sjukhuset och en av de drivande krafterna i ENT Plus.

Föreningen, vars verksamhet är helt ideell, har sedan 2012 gjort regelbundna resor till Addis Abeba en till två gånger per år med något undantag. Sjukhusläkarnas stöd används inte minst till att delfinansiera resor för deltagare och frakt av utrustning.

– Vi har sett fantastiska framsteg inom viss kirurgi. Vi kommer fortsätta åka till Addis för att delta i operationer och utredningar framöver, men det finns stora begränsningar vad det gäller att utveckla mer teknikkrävande kirurgi. Vägen framåt här är något oviss, säger Malin Svensson.

– Vi planerar också att ordna så att två kollegor från Addis kan komma och auskultera i Sverige under några veckor nästa vår för att kunna ta med sig inspiration och kunskap hem.

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

Engagerade diskussioner om nationell styrning att vänta

I mitten av mars är det dags för Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte. Jean-Luc af Geijerstam, ordförande för vårdansvarskommittén, är inbjuden till mötet för att berätta om utredningen om ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården.

Fullmäktigemötet, som äger rum den 14 och 15 mars i Stockholm, är föreningens högsta beslutande organ och samlar styrelsen och företrädare för lokalavdelningar runt om i landet. Deltagarna träffas för att diskutera aktuella ämnen och besluta om vilka frågor som föreningen ska prioritera under det kommande verksamhetsåret.

Jean-Luc af Geijerstam, som till vardags är generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, fick i somras uppdraget att leda den parlamentariska kommitté som ska utreda ett helt eller delvis huvudmannaskap för sjukvården.

Sjukhusläkarna lämnade i början av året in ett formellt svar i en öppen konsultation som vårdansvarskommittén bjudit in till. I svaret betonade föreningen att dagens sjukvårdsorganisation i Sverige leder till ojämlik vård. I strid med hälso- och sjukvårdslagens skrivningar om vård på lika villkor för hela befolkningen finns enorma skillnader i sjukvårdens kapacitet, tillgänglighet och prioriteringar.

När Jean-Luc af Geijerstam besöker fullmäktigemötet ska frågan diskuteras närmare.

Läs mer här.

Föreningsnytt

Rosengrenska stiftelsen erbjuder vård till utsatta

Sjukhusläkarna presenterar i en serie hjälporganisationer som föreningen på olika sätt stöttar. Denna gång har turen gått till Rosengrenska stiftelsen.

Rosengrenska stiftelsen är ett nätverk av vårdpersonal i Göteborg som sedan 1998 erbjuder vård till papperslösa personer. Målsättningen är att papperslösa ska få tillgång till vård på lika villkor som övriga invånare, i enlighet med sjukvårdens yrkesetiska principer och Sveriges människorättsliga åtaganden. Utmaningarna är dock påtagliga.

– En central uppgift för oss är att vara en ”sluss”, en vårdguide, för papperslösa personer som har rätt till vård, men som inte har kunnat få det på grund av bristande kunskap och bristfälliga strukturer inom sjukvården. Vi gör egentligen det arbete inom detta område som regionen ska göra, säger Gunnar Henning, ordförande i stiftelsen.

Grundarna av Rosengrenska stiftelsen satte från början upp tre mål, att sprida kunskap om papperslösas situation, hälsa och tillgång på vård, att erbjuda vård när papperslösa inte får tillgång till eller vågar söka den vanliga vården, samt att på sikt avskaffa den egna verksamheten – sjukvård borde inte behöva lita till ideella krafter, framhåller stiftelsen.

Stödet från Sjukhusläkarna använder organisationen till vårdkostnader och receptbelagda läkemedel.

– Vi är helt och hållet finansierade av externa organisationsmedel. Vi har ingen offentlig finansiering på något vis. Vi har stora kostnader även kring andra delar, men i detta fall kan vi specifikt säga att tillskottet används till vårdrelaterade kostnader, säger Gunnar Henning.

– Det är ett viktigt stöd. I perioder har vi fått hålla igen med vårt engagemang för att vi inte har haft en finansiering som har räckt till.

denna sida kan du läsa om andra hjälporganisationer som Sjukhusläkarna samarbetar med.

Föreningsnytt

Fortbildningsdiplom går att söka från årsskiftet

Från och med årsskiftet kan kliniker/verksamheter, som jobbar med fortbildning för läkare på ett strukturerat sätt, ansöka om att få Sjukhusläkarnas fortbildningsdiplom.

För att vara aktuell för diplomet måste verksamheten uppfylla ett antal kriterier, däribland att samtliga specialistläkare ska ha en dokumenterad fortbildningsplan, samt att kliniken i stort ska ha en plan för fortbildningen som är känd och tillgänglig i organisationen.

Läs mer om fortbildningsdiplomet här.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera