Föreningsnytt

Välkommen till Sjukhusläkarna Stockholms vårföreläsningar!

Först ut är Malin Berggren från organisationen Suntarbetsliv. Den 26 mars lär hon ut vad det är som gör att vi trivs och presterar på jobbet. Efter föreläsningen bjuds det på ärtsoppa och pannkaka.

Det finns många faktorer som påverkar hur vi mår och presterar på arbetet, allt ifrån hur arbetet organiseras till hur vi kommunicerar med varandra. Malin Berggren och Suntarbetsliv ger dig handfasta verktyg för att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och möjlighet till att reflektera över hur det fungerar på din arbetsplats.

Tid och plats: Föreläsningen den 26 mars börjar kl 18.00 i Klubbvåningen på Villagatan 5. Vid 19-tiden serveras mat och dryck.

Anmälan: mejla Gunnar Söderqvist på gunnar.soderqvist@outlook.com senast den 10 mars.

Arrangör: Sjukhusläkarna Stockholm

Suntarbetsliv är en förening som bildades 2012 och drivs av arbetsmarknadens parter inom kommunal- och regionsektorn. Målet med Suntarbetslivs verksamhet är att skapa friska och attraktiva arbetsplatser. 

”Ett sjukt hus – om Nya Karolinska”

Den 2 april är det dags för vårens andra föreläsning. Då kan du lyssna till journalisterna Henrik Ennart och Fredrik Mellgren som berättar om bygget av Nya Karolinska Sjukhuset utifrån deras bok ”Sjukt hus : globala miljardsvindlerier från Lesotho till Nya Karolinska”.

Efter föreläsningen bjuds det som vanligt på ärtsoppa, pannkaka, punsch och alkoholfria alternativ.

Tid och plats: Föreläsningen den 2 april börjar kl 18.00 i Klubbvåningen på Villagatan 5. Vid 19-tiden serveras mat och dryck.

Anmälan: mejla Gunnar Söderqvist på gunnar.soderqvist@outlook.com senast den 26 mars.

Arrangör: Sjukhusläkarna Stockholm

Henrik Ennart och Fredrik Mellgren belönades med Guldspaden 2016 för deras artikelserie i Svenska Dagbladet om Nya Karolinska Sjukhuset.  

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

Visselblåsarskyddet – en hjärtefråga

Skydd av tredje part förutsätter ett starkt skydd av den som larmar om missförhållanden. Därför har Sjukhusläkarna arbetat för ett förstärkt visselblåsarskydd i över tio år. Och vi välkomnar EU:s visselblåsardirektiv.

Att skyddet även ska omfatta exempelvis egenföretagare, praktikanter och leverantörer ser vi som positivt. Däremot befarar vi att utredningens förslag om interna rapporteringskanaler och företagens möjlighet att själva utforma dem kan få motsatt effekt.

Här kan du läsa hela vårt svar till remissen ”Ökad trygghet för visselblåsare”.

Föreningsnytt

Involvera professionen vid strukturförändringar

Byggandet av Nya Karolinska Solna - NKS, visar varför professionen behöver vara involverad vid stora investeringar och strukturförändringar inom sjukvården.

Sjukhusläkarna ser också behov av att man inrättar en nationell kontrollfunktion eller tillsynsmyndighet, och att man tar hänsyn till patientsäkerheten vid risk- och konsekvensanalyser.

Läs vårt remissvar till utredningen ”Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS”.

Föreningsnytt

Fler läkare som chefer borde vara självklart

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson skriver tillsammans med chefsföreningens ordförande Tina Crafoord i Dagens Medicin om hur vi med ökat medicinskt ledarskap i sjukvården kan prioritera bättre och öka patientsäkerheten.

”Med ökade behandlingsmöjligheter, vilket ger fler långvarigt kroniskt sjuka, samt fler äldre behöver vi ur medicinsk synpunkt göra rätt saker. Medarbetare ska utvecklas och stöttas i att ta rätt beslut när resurserna är begränsade, vilket är svårt om inte chefen är från professionen. Och framför allt är det en patientsäkerhetsfråga – ett professionellt medicinskt ledarskap borgar för god patientsäkerhet.”

Sjukhusläkarna och Sveriges läkarförbunds chefsförening vill att:
– Dagens chefer ska främja en utveckling med fler kliniskt aktiva läkare i chefsposition.
– Fler vägar till chefskap ska etableras. Man måste få möjligheter att utveckla chefs- och ledarskapsfärdigheter på olika sätt – från student till erfaren specialist.
– Chefskapet ska ha en rimlig arbetsbörda, samt ökade påverkansmöjligheter.
– Läkare som är chefer ska kunna ha kvar en del av den kliniska tjänsten om de önskar. Då behövs ett ordentligt administrativt stöd.

Läs hela artikeln på Dagens Medicin 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera