Föreningsnytt

Välkommen till Sjukhusläkarna Stockholms vårföreläsningar!

Först ut är Malin Berggren från organisationen Suntarbetsliv. Den 26 mars lär hon ut vad det är som gör att vi trivs och presterar på jobbet. Efter föreläsningen bjuds det på ärtsoppa och pannkaka.

Det finns många faktorer som påverkar hur vi mår och presterar på arbetet, allt ifrån hur arbetet organiseras till hur vi kommunicerar med varandra. Malin Berggren och Suntarbetsliv ger dig handfasta verktyg för att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och möjlighet till att reflektera över hur det fungerar på din arbetsplats.

Tid och plats: Föreläsningen den 26 mars börjar kl 18.00 i Klubbvåningen på Villagatan 5. Vid 19-tiden serveras mat och dryck.

Anmälan: mejla Gunnar Söderqvist på gunnar.soderqvist@outlook.com senast den 10 mars.

Arrangör: Sjukhusläkarna Stockholm

Suntarbetsliv är en förening som bildades 2012 och drivs av arbetsmarknadens parter inom kommunal- och regionsektorn. Målet med Suntarbetslivs verksamhet är att skapa friska och attraktiva arbetsplatser. 

”Ett sjukt hus – om Nya Karolinska”

Den 2 april är det dags för vårens andra föreläsning. Då kan du lyssna till journalisterna Henrik Ennart och Fredrik Mellgren som berättar om bygget av Nya Karolinska Sjukhuset utifrån deras bok ”Sjukt hus : globala miljardsvindlerier från Lesotho till Nya Karolinska”.

Efter föreläsningen bjuds det som vanligt på ärtsoppa, pannkaka, punsch och alkoholfria alternativ.

Tid och plats: Föreläsningen den 2 april börjar kl 18.00 i Klubbvåningen på Villagatan 5. Vid 19-tiden serveras mat och dryck.

Anmälan: mejla Gunnar Söderqvist på gunnar.soderqvist@outlook.com senast den 26 mars.

Arrangör: Sjukhusläkarna Stockholm

Henrik Ennart och Fredrik Mellgren belönades med Guldspaden 2016 för deras artikelserie i Svenska Dagbladet om Nya Karolinska Sjukhuset.  

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

Äntligen! Utredning om medicinskt ansvariga läkare i kommunerna

Med större medicinsk kunskap kan boende snabbt få vård innan akutsjukvård behövs och också snabbt komma till sjukhus när det är befogat. Nu har Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell fått i uppdrag att utreda om man ska införa ett lagstadgat krav på medicinskt ansvariga läkare i kommunerna.

– Det här har vi arbetat för så länge, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson. Sjukhusläkarna vill dels se en överordnad chefläkare med ansvar för kommunens hela sjukvårdsverksamhet, dels vill vi se en reglering så att alla boende får adekvat läkarkontakt som MAL. Det kan vara patientens husläkare eller läkare som tillhör boendet, men det viktiga är att alla verkligen får bra kontinuitet och kvalitet.

Redan 2009 skrev Sjukhusläkarna en motion om särskilda kommunöverläkare till Läkarförbundets fullmäktige, som också antogs. Men arbetet har varit trögt tills covid kom. Sjukhusläkarna skrev nyligen en uppmärksammad debattartikel i SvD om krav på chefsläkare i kommunal omsorg och att införa en nationell reglering för medicinskt ansvariga läkare. 2020 togs frågan upp igen, tillsammans med Svenska Distriktsläkarföreningen, med motionen Fler läkare i äldrevården.

Utredaren ska lämna sina förslag senast den 30 juni 2022.

– Det viktiga är inte att diskutera anställningsform eller att det bara blir en ”intention” utan att det verkligen resulterar i bättre medicinsk vård för alla i äldrevården, avslutar Karin Båtelson.

Föreningsnytt

Livestreamat seminarium 26/1: För vår överlevnad – rent vatten och vaccin

Efter rent vatten är vaccin det som gjort mest för att förhindra sjukdomar i världen. Pandemin har visat att det går att finna snabba lösningar när alla gemensamt arbetar mot samma mål. Vad kan vi dra för lärdomar av corona ur ett nationellt, professionellt och industriellt perspektiv?

Detta kommer diskuteras 26 januari kl. 12-13 av:

Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna samt vice ordförande i Läkarförbundet
Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för (M) samt ledamot i Socialutskottet
Bengt Mattsson, sakkunnig policy på LIF
Kerstin Falck, Head of Corporate Affairs & Patient Health Impact
Samtalsledare: Petter Odmark, konsult Re-Think

Folkhälsodalen är ett digifysiskt forum där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för den svenska sjukvården. Det sker digitalt och under hela 2021.

Till anmälan

Föreningsnytt

Iva-personal bör vaccineras snarast för att säkra vården

Företrädare för Sjukhusläkarna skriver på DN debatt om att Iva-personal bör vaccineras snarast för att säkra vården.

”Vi är många läkare som anser att vaccination av sjukvårdspersonal på iva, ­covidavdelningar samt akuten måste få högsta prioritet. Personal i frontlinjen i covidvården bör vaccineras snarast och parallellt med de mest sjuka äldre.”

Karin Båtelson, Torbjörn Karlsson och Anna Rask-Andersen skriver om vikten av att bevara hälso- och sjukvårdens kapacitet, så att de svårast sjuka i covid kan få vård.

Läs hela artikeln

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-06

Covid-19 fanns i Italien redan sommaren 2019 / Tema: Hur rustad är sjukvården mot cyberattacker / Krönikor / Friska Sjukvårdspriset / Tips för avkoppling under storhelgerna

Prenumerera