Föreningsnytt

Stort intresse för SKL:s friserade siffror för väntetider

Intresset för Sjukhusläkarens reportage om SKL:s missvisande väntetidssiffror har varit stort. Numret släpptes i slutet av september, och relaterade artiklar har fortsatt komma fram tills nu.

”Väntetiderna på fjärde plats i Sverige” – så presenterades rapporten om medicinska resultat och effektivitet. Men väntetidsindexet som SKL använde sig av, och som hämtats från OECD:s databas, har olika startdatum för de sammanlagt 13 EU-länderna. Det är något som gynnat Sveriges position i sammanställningen. Dessutom kommer OECD:s siffror från 2015 och jämförs med Sveriges siffror för 2017. Skulle de svenska väntetiderna räknas som de danska, skulle de troligen bli veckor och månader längre beroende på vilket ingrepp man tittar på.

– Att data om väntetider är så här uselt insamlade och dåligt underbyggda är häpnadsväckande och ger en stor olustkänsla, säger Karin Båtelson. SKL är en intresseorganisation och det kan förklara varför man vill lyfta resultat som ser bra ut, men som ansvarig har man ett ansvar för att uppgifter ger en rättvisande bild.

SKL har uttalat att ”Man kan hävda att statistik som inte är perfekt inte ska redovisas, men vi menar att motsatsen också kan gälla; att vi med insikt om att data kan ha brister, ändå har att vinna på att använda dem för att analysera våra verksamheter i syfte att ständigt förbättra.” Ursprungsrapporten där väntetidssiffrorna var presenterade har dock för tillfället avpublicerats för revidering.

På Sjukhusläkarnas webbsida finns en sammanställning av alla reportagen samt artiklar som uppkommit som följd av Sjukhusläkarens reportage. Läs sammanställningen

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

Äntligen! Utredning om medicinskt ansvariga läkare i kommunerna

Med större medicinsk kunskap kan boende snabbt få vård innan akutsjukvård behövs och också snabbt komma till sjukhus när det är befogat. Nu har Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell fått i uppdrag att utreda om man ska införa ett lagstadgat krav på medicinskt ansvariga läkare i kommunerna.

– Det här har vi arbetat för så länge, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson. Sjukhusläkarna vill dels se en överordnad chefläkare med ansvar för kommunens hela sjukvårdsverksamhet, dels vill vi se en reglering så att alla boende får adekvat läkarkontakt som MAL. Det kan vara patientens husläkare eller läkare som tillhör boendet, men det viktiga är att alla verkligen får bra kontinuitet och kvalitet.

Redan 2009 skrev Sjukhusläkarna en motion om särskilda kommunöverläkare till Läkarförbundets fullmäktige, som också antogs. Men arbetet har varit trögt tills covid kom. Sjukhusläkarna skrev nyligen en uppmärksammad debattartikel i SvD om krav på chefsläkare i kommunal omsorg och att införa en nationell reglering för medicinskt ansvariga läkare. 2020 togs frågan upp igen, tillsammans med Svenska Distriktsläkarföreningen, med motionen Fler läkare i äldrevården.

Utredaren ska lämna sina förslag senast den 30 juni 2022.

– Det viktiga är inte att diskutera anställningsform eller att det bara blir en ”intention” utan att det verkligen resulterar i bättre medicinsk vård för alla i äldrevården, avslutar Karin Båtelson.

Föreningsnytt

Livestreamat seminarium 26/1: För vår överlevnad – rent vatten och vaccin

Efter rent vatten är vaccin det som gjort mest för att förhindra sjukdomar i världen. Pandemin har visat att det går att finna snabba lösningar när alla gemensamt arbetar mot samma mål. Vad kan vi dra för lärdomar av corona ur ett nationellt, professionellt och industriellt perspektiv?

Detta kommer diskuteras 26 januari kl. 12-13 av:

Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna samt vice ordförande i Läkarförbundet
Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för (M) samt ledamot i Socialutskottet
Bengt Mattsson, sakkunnig policy på LIF
Kerstin Falck, Head of Corporate Affairs & Patient Health Impact
Samtalsledare: Petter Odmark, konsult Re-Think

Folkhälsodalen är ett digifysiskt forum där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för den svenska sjukvården. Det sker digitalt och under hela 2021.

Till anmälan

Föreningsnytt

Iva-personal bör vaccineras snarast för att säkra vården

Företrädare för Sjukhusläkarna skriver på DN debatt om att Iva-personal bör vaccineras snarast för att säkra vården.

”Vi är många läkare som anser att vaccination av sjukvårdspersonal på iva, ­covidavdelningar samt akuten måste få högsta prioritet. Personal i frontlinjen i covidvården bör vaccineras snarast och parallellt med de mest sjuka äldre.”

Karin Båtelson, Torbjörn Karlsson och Anna Rask-Andersen skriver om vikten av att bevara hälso- och sjukvårdens kapacitet, så att de svårast sjuka i covid kan få vård.

Läs hela artikeln

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-06

Covid-19 fanns i Italien redan sommaren 2019 / Tema: Hur rustad är sjukvården mot cyberattacker / Krönikor / Friska Sjukvårdspriset / Tips för avkoppling under storhelgerna

Prenumerera