Föreningsnytt

Stort intresse för SKL:s friserade siffror för väntetider

Intresset för Sjukhusläkarens reportage om SKL:s missvisande väntetidssiffror har varit stort. Numret släpptes i slutet av september, och relaterade artiklar har fortsatt komma fram tills nu.

”Väntetiderna på fjärde plats i Sverige” – så presenterades rapporten om medicinska resultat och effektivitet. Men väntetidsindexet som SKL använde sig av, och som hämtats från OECD:s databas, har olika startdatum för de sammanlagt 13 EU-länderna. Det är något som gynnat Sveriges position i sammanställningen. Dessutom kommer OECD:s siffror från 2015 och jämförs med Sveriges siffror för 2017. Skulle de svenska väntetiderna räknas som de danska, skulle de troligen bli veckor och månader längre beroende på vilket ingrepp man tittar på.

– Att data om väntetider är så här uselt insamlade och dåligt underbyggda är häpnadsväckande och ger en stor olustkänsla, säger Karin Båtelson. SKL är en intresseorganisation och det kan förklara varför man vill lyfta resultat som ser bra ut, men som ansvarig har man ett ansvar för att uppgifter ger en rättvisande bild.

SKL har uttalat att ”Man kan hävda att statistik som inte är perfekt inte ska redovisas, men vi menar att motsatsen också kan gälla; att vi med insikt om att data kan ha brister, ändå har att vinna på att använda dem för att analysera våra verksamheter i syfte att ständigt förbättra.” Ursprungsrapporten där väntetidssiffrorna var presenterade har dock för tillfället avpublicerats för revidering.

På Sjukhusläkarnas webbsida finns en sammanställning av alla reportagen samt artiklar som uppkommit som följd av Sjukhusläkarens reportage. Läs sammanställningen

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

Fler läkare som chefer borde vara självklart

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson skriver tillsammans med chefsföreningens ordförande Tina Crafoord i Dagens Medicin om hur vi med ökat medicinskt ledarskap i sjukvården kan prioritera bättre och öka patientsäkerheten.

”Med ökade behandlingsmöjligheter, vilket ger fler långvarigt kroniskt sjuka, samt fler äldre behöver vi ur medicinsk synpunkt göra rätt saker. Medarbetare ska utvecklas och stöttas i att ta rätt beslut när resurserna är begränsade, vilket är svårt om inte chefen är från professionen. Och framför allt är det en patientsäkerhetsfråga – ett professionellt medicinskt ledarskap borgar för god patientsäkerhet.”

Sjukhusläkarna och Sveriges läkarförbunds chefsförening vill att:
– Dagens chefer ska främja en utveckling med fler kliniskt aktiva läkare i chefsposition.
– Fler vägar till chefskap ska etableras. Man måste få möjligheter att utveckla chefs- och ledarskapsfärdigheter på olika sätt – från student till erfaren specialist.
– Chefskapet ska ha en rimlig arbetsbörda, samt ökade påverkansmöjligheter.
– Läkare som är chefer ska kunna ha kvar en del av den kliniska tjänsten om de önskar. Då behövs ett ordentligt administrativt stöd.

Läs hela artikeln på Dagens Medicin 

Föreningsnytt

Sök Sjukhusläkarnas stipendium Hållbart arbetsliv

På måndag 14 september är sista dagen för att söka vårt arbetsmiljöstipendium Hållbart arbetsliv.

Något måste göras för att förbättra arbetsmiljön på våra sjukhus – är du läkare eller läkarstudent som har ett engagemang i frågan?

Sök nu!

Läs mer om våra stipendier

Föreningsnytt

Läkare som chefer - en självklarhet efter pandemin?

Under måndagen 31 augusti startade sändningarna från Reformklubbens digifysiska forum "Folkhälsodalen". Sjukhusläkarna arrangerade tillsammans med Sveriges Läkarförbunds chefsförening seminariet "Läkare som chefer - en självklarhet efter pandemin?"

Det var engagerade paneldeltagare som diskuterade frågor om chefskap i sjukvården under ledning av moderatorn Karin Båtelson.

Tina Crafoord, ordförande för chefsföreningen, inledde med en presentation av hur läget ser ut. Antalet chefer inom sjukvården ökar, men inte antalet läkare som är chefer.

Egna erfarenheter av chefskapet diskuterades.

– Jag tycker att en medicinsk utbildning underlättar, exempelvis i dialogen med beslutsfattare och medarbetare, sa Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm. Att vara läkare har gjort det enklare i de situationer med omedelbara medicinska behov som har uppstått i och med Covid-19.

Seminariet avslutades med frågan ”Hur får man fler läkare att ta steget till att bli chef?”
– Många börjar som första-linjen chefer, och vill både påverka och arbeta kliniskt – men kliver inte vidare. Dem måste vi stötta, sa Tina Crafoord.
– Engagerade medarbetare är produktiva, uppmuntra alla att vara med och känna att man kan påverka. Det kan underlätta vägar till chefskap, sa Britta Wallgren, vd Capio.
– Vi som redan är chefer måste hjälpa, locka och stödja våra kollegor i att bli chefer, sa Sara Banegas, verksamhetschef Ekerö vårdcentral.

Paneldeltagarna

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera