Föreningsnytt

Sjukhusläkarna står bakom klimatrapport

Sjukhusläkarna stödjer rapporten ”Klimat och hälsa” som tagits fram av Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin. Rapporten vill lyfta fram åtgärder som väsentligt kan minska risken för allvarliga klimatförändringar – men också de som samtidigt förbättrar människors hälsa.

Rapporten, som delvis författats av tre ledamöter i Sjukhusläkarnas klimatgrupp: Björn Fagerberg, Sofia Hammarstrand och Anna-Carin Olin, anger brist på mat och rent vatten, värmeböljor och sjukdomspanorama som de största klimatrelaterade hoten mot människors hälsa.

Man lyfter också sekundära effekter i form av ökad risk för konflikter på grund av brist på mat, vatten och odlingsbar jord, och ökad migration, och betydande effekter på människors psykiska hälsa hos de som drabbas, men också i form av oro och ångest hos de som bekymrar sig för vad ökade klimatförändringar kan innebära.

Här kan du läsa rapporten

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

Sjukhusläkarna arrangerar tre seminarier under Almedalsveckan

Restnoteringar, styrning och ledarskap, samt lösningar på vårdplatsbristen. Sjukhusläkarna anordnar tre panelsamtal i Almedalen, två seminarier med andra föreningar och ett på egen hand.

Samtalen äger rum onsdag 28 juni och torsdag 29 juni i Läkartidningens tält i Visby.

Läs mer här.

Föreningsnytt

”Vi vill bidra till att minska fördomar”

Sjukhusläkarna berättar i en ny serie om organisationer som vi samarbetar med och stöttar. Situation Stockholm är en av hjälporganisationerna som har fått ekonomiskt stöd från föreningen.

En av Situation Stockholms mest prioriterade frågor är att fortsätta utveckla möjligheterna för dess säljare.

– Det har skadereducerande effekter för individen och samhället i stort. Att sälja Situation Stockholm innebär att göra någonting konstruktivt, att bryta isolering och att träffa människor, men också att kunna publicera egna texter i tidningen och göra sin röst hörd. Våra säljare får ta del av en social verksamhet med stöd och hjälp, säger Pia Stolt, vd på Situation Stockholm.

– Den största utmaningen är det osäkra ekonomiska läget. När kundernas ekonomi påverkas blir det svårare för oss att sälja tidningen.

Det ekonomiska stöd som organisationen får från Sjukhusläkarna används till att finansiera tidningsverksamheten och det sociala arbetet med inte minst säljarkafé, motiverande samtal, skrivarverkstad, bibliotek, stöd i kontakt med myndigheter och arbetskläder.

– Stödet är helt avgörande för att Situation Stockholm ska kunna fortsätta ge hjälp till självhjälp till hemlösa och socialt marginaliserade människor, säger Pia Stolt.

Vad har ni för planer framåt?
– Vi arbetar för att skapa synlighet för vår målgrupp både i tidningen i form av personporträtt och intervjuer och i vår kommunikation utåt. Vi vill bidra till att minska fördomar och tankar om ”vi och dem”, säger Pia Stolt.

– Om två år har Situation Stockholm funnits i 30 år. Vi vill uppmärksamma alla säljare som arbetar varje dag för att själva förändra sina livssituationer. Vi vill visa kraften och resurserna som finns i våra säljare.

Föreningsnytt

”Vår högsta prioritet är att skapa hållbarhet”

Sjukhusläkarna presenterar i en ny serie organisationer som har fått ekonomiskt stöd från föreningen. Tidskriften Faktum arbetar för ett samhälle utan hemlöshet, fattigdom och utanförskap.

I enlighet med stadgarna ger Sjukhusläkarna ekonomiskt stöd från föreningens fonder till behövande anhöriga till avlidna medlemmar, men också till hjälporganisationer.

Faktum har sin bas i Västra Götaland. Försäljarna köper tidningen för 40 kronor, säljer den för 80 kronor och behåller mellanskillnaden. Förutom att ge inkomster är verksamheten för många säljare en väg till ett ordnat liv.

– Vår högsta prioritet i dagsläget är att skapa en social och ekonomisk hållbarhet på individnivå för fler personer som befinner sig på den ekonomiska marginalen i Sverige. En del i detta är att Faktum behöver expandera geografiskt genom att starta upp lokala distributionskontor i fler städer. Nu under rådande lågkonjunktur har vi påbörjat en närmre dialog med kyrkans diakoner för att nå ut till fler som vi tror kan må bra av att sysselsättas genom oss, säger Jonas Kroksjö, försäljningschef på Faktum.

Vilka är de största utmaningarna?
– En av Faktums största utmaningar är de ökade tryck- och papperskostnaderna. Faktum säljs även som e-tidning, men vi konstaterar att Faktums tryckta utgåva fyller fler viktiga syften för våra försäljare. Den tryckta utgåvan kräver en social kontakt mellan säljaren och kunden, samt mellan säljaren och oss i organisationen.

Det ekonomiska stöd som Faktum får från Sjukhusläkarna är öronmärkt till verksamheten i Västra Götaland, där man har omkring 100 aktiva försäljare i dag. I tidningens stadgar står det att all eventuell vinst som Faktum gör ska återinvesteras i verksamheten.

– Genom åren har Faktum i Västra Götaland fått ett starkt stöd från näringslivet som har bidragit till att vi kunnat starta upp Faktum i Skåne 2011, Småland 2014, Halland 2015 och Värmland 2018. Tack vare våra företagsprenumeranter har vi råd att bedriva granskande och prisbelönt journalistik, säger Jonas Kroksjö.

Vilka utmaningar respektive glädjeämnen ser ni på lite längre sikt?
– Vår erfarenhet visar att när omvärlden stormar blir Faktum viktigare för människor. Vi ser framför oss att Faktum kommer att växa och få en betydande social och opinionsbildande roll för hela Sverige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera