Föreningsnytt

Pressmeddelande: Pinsamt Sverige – kompetensutveckling är ett lotteri för patienter och läkare

Det är stora brister i fortbildningen för specialistläkare visar Sjukhusläkaren. 

Sverige är ett av få länder i Europa som saknar nationella krav på specialistläkares fortbildning. Istället är det varje regions ansvar. I slutändan hamnar frågan hos respektive verksamhetschef, där den idag ofta ställs mot patienter och ekonomi. Det visar Sjukhusläkarens kartläggning efter kontakt med olika sjukhus och regioner. De intervjuade rapporterar om hur brist på struktur, uppföljning och pengar försvårar och förhindrar läkare från att fortbilda sig.

— Det är pinsamt för Sverige. Fortbildning ses som en kostnad istället för en garanti för säker och jämlik vård på alltför många sjukhus, säger Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna och förste vice ordförande i Läkarförbundet.

Sjukhusläkarna vill flytta ansvaret från regionerna och uppmanar istället till ett nationellt enhetligt system där Socialstyrelsen får regeringens uppdrag att skriva en föreskrift där krav på individuella fortbildningsplaner och öronmärkt budget ingår. De individuella fortbildningsplanerna ska utformas i verksamheterna utifrån både individens och verksamhetens behov.

— Att vissa regioner försöker ursäktar inte de andra regionernas nonchalans. Kompetensutveckling kan inte vara ett lotteri för patienter och läkare. Kommunalt självstyre kan vara bra i vissa fall men här är det uppenbart att det brister. Vi måste få till en nationell reglering, säger Karin Båtelson.

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

Karin Båtelson fortsätter med veckobrev om Sjukhusläkarnas arbete

Här sitter jag och skriver i ett färgsprakande Göteborg fullt av vårens ljud som fågelkvitter, harens tulpanorgie och grannens nya vansinnesmaskiner. Veckodagarna är fyllda av möten och även denna helgen, då det var Privatläkarnas årsmöte. Det handlar om att läsa underlag, utredningar och andra texter . Det gäller att hela tiden vara förberedd för det planerade arbetet, samtidigt som man ska ta höjd för nya idéer och analyser. Arbetet är roligt, men förutsättningarna kan vara väldigt tunga och av och till.

Tidningen Sjukhusläkaren fortsätter granskningen av specialistbristen, där representanter för specialitetsföreningarna redogör för hur det ser ut. Titta efter just din specialitet! Denna ständiga fråga om utbildning men vår åsikt är att det kan utbildas hur många specialistläkare som helst om inte förutsättningar finns så att man dels vill arbeta kvar inom specialiteten, dels får en jämn spridning av specialister över landet. Jag har också träffat Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet, för att prata om framtida beröringspunkter i denna och andra frågor. Mycket trevligt!

Sjukhusläkarna bjöd in Gunilla Gunnarsson, regeringens tillgänglighetssamordnare, och fick möjlighet till ett informellt samtal om tänkbara idéer och åtgärder för att komma ikapp med all uppskjuten vård. Mycket givande diskussion med flera infallsvinklar. Det kommer snart en rapport om vad de kommer fram till.

Sjukhusläkarna har också träffat Marie Morell som är ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation. Som ansvarig på den nivån har man mycket att säga till om. Men en personlig reflektion som Marie uttryckte var oron för stor personalflykt nu efter pandemin. Inom covidvården är det tungt och vi ser ännu inte ljuset i tunneln, och Sjukhusläkarna ser en risk för att många inte kommer vilja fortsätta inom vården. Det kändes bra att Marie hade samma insikt och här behövs krafttag för att hindra detta, såsom semestrar, tid för vidare- och fortbildning, bra löneutveckling och tillsättande av AT- och ST-tjänster.

En annan gäst hos Sjukhusläkarna har varit Sofia Wallström, utredare om nya dyra investeringar ,som stora sjukhus. Det man sett hittills är att Sverige är unikt i att inte ha någon nationell samordning! Under vårt fullmäktige hjälpte Sjukhusläkarnas delegater till att lägga fram lokala exempel på hjulet hela tiden uppfinns på nytt vid planering av sjukhusbyggen – eller än värre glömmer hjulen – som patientnära arbetsrum, jourrum, tillräckligt med vårdplatser osv. Det underlaget har vi skickat till utredningen.

Utredningen om privata vårdförsäkringar går vidare, och där jag är expert för Läkarförbundet. Den kommer jag att berätta mer om i nästa veckobrev.

Sjukhusläkarna fortsätter att arbeta för en bättre vård som styrs utifrån medicinska principer, respekt för individuella behov, personligt ansvar och tillit. Under Pre-Folkhälsodalen nu i veckan samtalar jag med många medparter som Unga Reumatiker, Hjärnfonden, riksdagsledamöter, Inera och läkemedelsindustrin. Ämnena kommer att variera med allt ifrån tillitsbaserad styrning med Louise Bringselius till innovativa läkemedel och Pascal. I mötet, som är coronasäkert, finns tillfälle för oss  att träffa flera av de beslutsfattare som finns på plats.

Vi hörs i nästa veckobrev. Återkoppla gärna till oss.

Hej Karin Båtelson

Föreningsnytt

Veckobrev från Karin Båtelson

Veckobrev från min vardag som ordförande i Sjukhusläkarna. Hektiska dagar, och bland hinner man inte skriva i rätt tid.

Dagens Medicin Agendas årliga vårdarena med aktuell politik. Jag deltog i debatt om vården efter pandemin, eftersatt vård och sjuksköterskebrist, men försökte bredda till att all personal ska ha möjlighet till utveckling och motiveras med utveckling och bra löneutveckling även utan att byta jobb, dvs. att erfarenhet ska löna sig.

Jag deltog också i diskussion om all eftersatt vård, inbjuden av Vårdföretagarna.  Alla aktiviteter spelades in och går att se i  efterhand.

I Europa finns många läkarsammanslutningar och den största är CPME, The Standing Committee of European Doctors (CPME),  där jag denna gång fick representera AEMH, dvs. Europas organisation för sjukhusläkare och chefer. AEMH jobbar just  nu med sitt ledarskapsprogram för att fler läkare ska åta sig chefskap. Vi ser samma dystra utveckling med färre läkare på strategiska poster runt om i Europa som vi ser i Sverige.

I Läkarförbundet har jag  som nyvald ordförande för det nya rådet för för läkemedel och medicinteknik (LLM) lett vårt första möte. Det handlar förstås om rena läkemedelsfrågor som jämlik tillgång, forskning, industrins roll och finansiering. En annan del är samarbetet med de övriga professioner som är inblandade i läkemedelshantering, där vi har både helt olika ingångar men också gemensamma ståndpunkter där vi kan enas.

Förbundsstyrelsen har haft sitt månadsmöte med standardpunkter. Mer sällan, två gånger per år, så träffas också yrkesföreningarna och detta skedde nu i veckan. Vet du hur många yrkesföreningar som finns i Läkarförbundet, förutom Sjukhusläkarna? Gå in på slf.se och kolla. Passa också på att uppdatera dina uppgifter på ”Min sida”.

Sjukhusläkarna har haft ett mycket uppskattat fullmäktige där förvaltningsforskaren Louise Bringselius pratade om professionernas roll och vikten av autonomi och att de som kan vården också ska styra och organisera. Dessutom deltog Lars Magnus Andersson från Svenska Infektionsläkarföreningen på ämnet om SKL, makten och regionerna.

Vi har också startat ett nytt strategiarbete och kontakter för att få fram Sjukhusläkarnas politik och önskan om en vård som styrs utifrån medicinska principer, personligt ansvar och tillit. Mer om det nästa vecka.

Nu närmar sig helgen, och oavsett om du kommer vara ledig eller arbeta, önskar jag dig en trevlig helg!

Föreningsnytt

Låt skyddsombuden göra sitt arbete

Sjukhusläkarna i Stockholm konstaterar att flera lagar inte följs av arbetsgivarna, SKR, m.fl. och motionerade på fredagen till Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte om att skyddsombudens roll måste stärkas.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Ändå hörsammar inte arbetsgivarna skyddsombudens uppmaningar och förmaningar om arbetsskadeanmälning.

Sjukhusläkarna i Stockholm yrkade därför att skyddsombudens inflytande ska genomlysas och bevakas och fullmäktige biföll detta.

– Vi hör att skyddsombud hindras i sitt viktiga systematiska arbetsmiljöarbete på många arbetsplatser. Det är viktigt att arbetsgivare respekterar skyddsombudslagen och ger skyddsombuden rätt förutsättningar att utföra sitt arbete. Vi behöver stärka skyddsombudens roll och denna motion ligger därför väldigt rätt i tiden, kommenterar Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-02

Ledare: Sjukhusläkarna och Sjukhusläkaren gör skillnad / Tema: Regionernas läkare jobbar tusentals timmar gratis varje år / Tema: Specialistbristen del två / Aktuell person: Anna Martling / Erik Syk / patientansvarig läkare / Miljön och sjukvården / Sabine Naessén prisad för fjärde gången

Prenumerera