Föreningsnytt

Läkemedelsutredningens förslag riskerar ökad ojämlikhet

Sjukhusläkarna är kritiska till utredningens förslag att föra över de särskilda bidragen för landstingens läkemedelskostnader till det generella statsbidraget. Vi anser att staten måste ta ett större ansvar än idag och att förslaget, genom att sprida ansvaret från stat till landsting, istället riskerar större ojämlikhet och en utspädning av kompetens.

Vi ser också ett behov av att titta på en reglerad utfasning av läkemedel och en garant för tillgången på läkemedel rent allmänt. För närvarande ökar antalet restnoteringar dramatiskt.

Den stora kostnadsökningen av läkemedel behöver hanteras och diskuteras. Men utan att ställa nya effektiva behandlingar mot varandra.  Istället bör vi se över de enorma kostnader som personalflykt, dålig kontinuitet, undvikbara vårdskador och försämrade tillstånd på grund av väntan i vårdköer leder till.

Och ett Sverige som vill vara ett framgångsland vad gäller forskning och utveckling, kräver att beslut om läkemedel tas på nationell nivå.

Ja, jag vill läsa hela remissvaret!

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

Brist på narkosmedlet Propofol - Sjukhusläkarna vill samordna tillgången nationellt

Det är brist i sjukvården på narkosmedlet Propofol, rapporterade flera av Sjukhusläkarnas styrelseledamöter från olika delar av landet, vid styrelsens sammanträde på tisdagen. I takt med att fler patienter med covid-19 måste sövas blir bristen märkbar och man får se över alternativa metoder att söva patienter. Sjukhusläkarna anser att tillgången på Propofol bör samordnas nationellt.

Dagens Medicin rapporterade om problemet tidigare i veckan, under rubriken Vården uppmanas spara på propofol.

Föreningsnytt

Skyddsutrustning vid vård av covid19-patienter avgörs av bedömd risk och situation

I slutet av förra veckan enades landets regioner om nya riktlinjer för personlig skyddsutrustning vid vård av patienter med covid-19. Där saknades krav på munskydd i vissa situationer. Nu är det förtydligat i riktlinjerna att nivån på skyddsutrustning beror på riskbedömning och situation.

– Men riktlinjerna kan fortfarande upplevas som otydliga, eftersom beslutet ska avgöras av individ och situation. Sjukvårdspersonalen behöver arbetsro och känna trygghet i att de är skyddade i en redan pressad situation. Då behövs rutiner som sitter i ryggmärgen. Utbildning i hur utrustningen används är också viktigt. Dessutom vill vi veta att riktlinjerna är baserade på kunskap och försiktighetsprincipen, säger Shokoufeh Manouchehrpour, skyddsombud på Sahlgrenska universitetssjukhuset och ordförande för Sjukhusläkarna Göteborg.

Läs hela artikeln

Föreningsnytt

Sjukhusläkare i Europa delar farhågor om COVID19 - uppmanar beslutsfattare att agera

De europeiska sjukhusläkarna har i ett gemensamt yttrande fastslagit de mest akuta problemen för att hantera COVID19. För att klara av pandemin måste det säkerställas att sjukvårdspersonalen får återhämtning, skyddsutrustning och testas mer för viruset - samt att antalet intensivvårdsplatser är tillräckliga.

– Det finns en stor oro i många länder för alltför stor tvingande arbetsbelastning, att läkare och annan personal blir sjuka, när adekvat skyddsutrustning och tydliga rutiner saknas, säger Karin Båtelson, andre vice president i styrelsen för AEMH och ordförande för Sjukhusläkarna.

Läs hela artikeln 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-01

Tema: Pensioner / Sjukvårdsuppropen växer och sprider sig över landet / Ögonblicksbilder från Stockholmssjukvården / Porträttet: Yvonne Dellmark / Krönikor

Prenumerera