Föreningsnytt

Karin Båtelson fortsätter med veckobrev om Sjukhusläkarnas arbete

Här sitter jag och skriver i ett färgsprakande Göteborg fullt av vårens ljud som fågelkvitter, harens tulpanorgie och grannens nya vansinnesmaskiner. Veckodagarna är fyllda av möten och även denna helgen, då det var Privatläkarnas årsmöte. Det handlar om att läsa underlag, utredningar och andra texter . Det gäller att hela tiden vara förberedd för det planerade arbetet, samtidigt som man ska ta höjd för nya idéer och analyser. Arbetet är roligt, men förutsättningarna kan vara väldigt tunga och av och till.

Tidningen Sjukhusläkaren fortsätter granskningen av specialistbristen, där representanter för specialitetsföreningarna redogör för hur det ser ut. Titta efter just din specialitet! Denna ständiga fråga om utbildning men vår åsikt är att det kan utbildas hur många specialistläkare som helst om inte förutsättningar finns så att man dels vill arbeta kvar inom specialiteten, dels får en jämn spridning av specialister över landet. Jag har också träffat Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet, för att prata om framtida beröringspunkter i denna och andra frågor. Mycket trevligt!

Sjukhusläkarna bjöd in Gunilla Gunnarsson, regeringens tillgänglighetssamordnare, och fick möjlighet till ett informellt samtal om tänkbara idéer och åtgärder för att komma ikapp med all uppskjuten vård. Mycket givande diskussion med flera infallsvinklar. Det kommer snart en rapport om vad de kommer fram till.

Sjukhusläkarna har också träffat Marie Morell som är ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation. Som ansvarig på den nivån har man mycket att säga till om. Men en personlig reflektion som Marie uttryckte var oron för stor personalflykt nu efter pandemin. Inom covidvården är det tungt och vi ser ännu inte ljuset i tunneln, och Sjukhusläkarna ser en risk för att många inte kommer vilja fortsätta inom vården. Det kändes bra att Marie hade samma insikt och här behövs krafttag för att hindra detta, såsom semestrar, tid för vidare- och fortbildning, bra löneutveckling och tillsättande av AT- och ST-tjänster.

En annan gäst hos Sjukhusläkarna har varit Sofia Wallström, utredare om nya dyra investeringar ,som stora sjukhus. Det man sett hittills är att Sverige är unikt i att inte ha någon nationell samordning! Under vårt fullmäktige hjälpte Sjukhusläkarnas delegater till att lägga fram lokala exempel på hjulet hela tiden uppfinns på nytt vid planering av sjukhusbyggen – eller än värre glömmer hjulen – som patientnära arbetsrum, jourrum, tillräckligt med vårdplatser osv. Det underlaget har vi skickat till utredningen.

Utredningen om privata vårdförsäkringar går vidare, och där jag är expert för Läkarförbundet. Den kommer jag att berätta mer om i nästa veckobrev.

Sjukhusläkarna fortsätter att arbeta för en bättre vård som styrs utifrån medicinska principer, respekt för individuella behov, personligt ansvar och tillit. Under Pre-Folkhälsodalen nu i veckan samtalar jag med många medparter som Unga Reumatiker, Hjärnfonden, riksdagsledamöter, Inera och läkemedelsindustrin. Ämnena kommer att variera med allt ifrån tillitsbaserad styrning med Louise Bringselius till innovativa läkemedel och Pascal. I mötet, som är coronasäkert, finns tillfälle för oss  att träffa flera av de beslutsfattare som finns på plats.

Vi hörs i nästa veckobrev. Återkoppla gärna till oss.

Hej Karin Båtelson

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

För varje år växer vi

Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson kommenterar Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte.

Kanske var det de konstruktiva diskussionerna, den goda stämningen eller stoltheten att få dela ut priser till två läkare, som på olika sätt har bidragit till att slå vakt om medicinsk vetenskap, etik och kritiskt tänkande. Oavsett var det var, så åkte jag hem från årets fullmäktige med en övertygelse om att Sjukhusläkarna har ofantligt mycket att bidra med i debatten om styrningen och organiseringen av svensk hälso- och sjukvård.

Sjukhusläkarna hade i år bjudit in ansvariga utredare för två stora och för Sjukhusläkarna viktiga statliga utredningar. Jean Luc af Geijerstam leder Vårdansvarskommittén som ska ta fram ett beslutsunderlag om ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården och Harriet Wallberg är särskild utredare som ska analysera möjliga regelförändringar för bland annat läkares fortbildning (Dir. 2023:148). De senaste undersökningarna har visat att vi verkligen behöver en reglering av fortbildningen som är lika tydlig som AT och ST, för det är våra arbetsgivare vana vid. ”Vad menar ni med statligt huvudmannaskap?”, frågade ett fullmäktigeombud. Utredningen handlar bland annat om just det och för närvarande jobbar kommittén med scenarios om vad alternativa system kan leda till. Sjukhusläkarna följer utredningarnas arbete noggrant och kommer att ta alla möjligheter vi kan för att påverka utfallet.

Men kanske var verksamhetschefen Håkan Kalzéns föredrag om begreppen finit och infinit sjukvård något av de mest uppskattade inslagen under fullmäktige. Begreppen är inspirerade av Simon Sineks bok ”The Infinite Game” och sätter styrningen av hälso- och sjukvården i ett nytt ljus.

I år hade vi glädjen att dela ut Friska sjukvårdspriset till Anders Tegnell för att han i rollen som infektionsläkare och statsepidemiolog agerade sakligt och tålmodigt i sitt ledarskap under den turbulenta covid-pandemin. ”Det betyder mycket att jag får det här priset från just er som verkligen förstår hur det var”, sa Tegnell. En annan läkare som har gjort betydelsefulla insatser är Beata Oscarsson som kämpade för att rädda akuten i Lidköping. Under åtta år skrev hon en lista som visade att 35 patienter hade dött om akuten inte funnits. Hon tog emot priset Årets visslare under det öronbedövande ljudet av sextio visselpipor.

Tack för alla konstruktiva motioner och diskussioner. För varje år växer Sjukhusläkarna. Vi blir fler medlemmar, får nya insikter och utvecklas. För varje år har vi möjlighet till större inflytande. Det gör mig både stolt och glad när vi har ett nytt verksamhetsår att ta oss an.

Elin Karlsson, omvald ordförande Sjukhusläkarna

Föreningsnytt

Finns stöd för obligatorisk nationell specialistexamen?

På Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte den 14-15 mars behandlade ombuden sammanlagt sju motioner. Bland annat ska Sjukhusläkarna under 2024 undersöka om medlemmarna tycker att en obligatorisk nationell specialistexamen ska införas för alla specialiteter. Det här är några av de frågor som Sjukhusläkarna ska arbeta med under året.

Sjukhusläkarna Lund vill att Sjukhusläkarna ska undersöka om det finns en majoritet hos medlemmarna att en obligatorisk nationell specialistexamen ska införas för alla specialiteter. Ombuden biföll motionen. Lokalavdelningen vill även att Sjukhusläkarna ska verka för att fler läkare ska ha rätt till ekonomisk ersättning för arbetad övertid, samt att föreningen verkar mot att läkare tvingas att avtala bort rätten till ekonomisk ersättning för övertid och mot att arbetsgivare rutinmässigt skriver bort rätten till kompensation för övertid i anställningsavtal. Motionen ansågs besvarad.

Sjukhusläkarna ska under verksamhetsåret arbeta för att stärka den medicinska kompetensen i Etikprövningsmyndigheten. Sjukhusläkarna Göteborg yrkade i en motion för att föreningen ska jobba för att en särskild avdelning med sakkunniga – vars majoritet har läkarlegitimation, klinisk erfarenhet och både medicinsk och vetenskaplig kompetens – ska göra myndighetens etiska bedömningar i ärenden om forskning på människor. Motionen bifölls.

Sjukhusläkarna Göteborg drev även igenom att Sjukhusläkarna ska verka för att Läkarförbundet tillåter att föreningens revisorer bereds möjlighet att delta som observatörer på förbundets fullmäktigemöte. Samtidigt ansåg ombuden att en motion från Sjukhusläkarnas förtroenderevisorer om att förtroendemannarevisorerna och deras suppleanter ska vara valbara som delegater för Sjukhusläkarna till Läkarförbundets fullmäktige var besvarad.

En annan motion som ansågs besvarad handlade om presentationen av valberedningens förslag på delegater till förbundets fullmäktigemöte. Sjukhusläkarna Lunds att-sats att kandidaterna i korthet ska presenteras i handlingarna inför Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte, som tar beslut om vilka som ska representera föreningen, ansågs besvarad.

Föreningsnytt

Föreningen gav inspel om platsbristen till Vårdanalys

Representanter för Sjukhusläkarnas styrelse träffade på onsdagen utredare på Vårdanalys för att diskutera myndighetens uppdrag att utvärdera regeringens arbete för att öka antalet vårdplatser i landet.

Sjukhusläkarna välkomnar att regering och myndigheter i dag delar bilden av att vårdplatsbristen är ett genomgripande problem som påverkar sjukvården i grunden. Det faktum att vi delar problembild gör att vi kan diskutera möjliga lösningar framåt.

Viktiga parametrar för att komma till rätta med problemen handlar inte minst om ökad nationell styrning, samt att läkare får en central roll i sjukvårdens styrning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera