Föreningsnytt

Hon är Sjukhusläkarnas klimatstipendiat

Maria Furberg, forskare och infektionsläkare på Norrlands Universitetssjukhus, får Sjukhusläkarnas klimatstipendium. Hon får stipendiet för sitt engagemang och sin forskning inom klimat och hälsa med särskilt fokus på det arktiska området. "Det känns jätteroligt och extra kul att bli uppmärksammad för något som annars inte är särskilt prioriterat i Sverige" berättar Maria.

Läs hela pressmeddelandet här.

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

Skyddsutrustning vid vård av covid19-patienter avgörs av bedömd risk och situation

I slutet av förra veckan enades landets regioner om nya riktlinjer för personlig skyddsutrustning vid vård av patienter med covid-19. Där saknades krav på munskydd i vissa situationer. Nu är det förtydligat i riktlinjerna att nivån på skyddsutrustning beror på riskbedömning och situation.

– Men riktlinjerna kan fortfarande upplevas som otydliga, eftersom beslutet ska avgöras av individ och situation. Sjukvårdspersonalen behöver arbetsro och känna trygghet i att de är skyddade i en redan pressad situation. Då behövs rutiner som sitter i ryggmärgen. Utbildning i hur utrustningen används är också viktigt. Dessutom vill vi veta att riktlinjerna är baserade på kunskap och försiktighetsprincipen, säger Shokoufeh Manouchehrpour, skyddsombud på Sahlgrenska universitetssjukhuset och ordförande för Sjukhusläkarna Göteborg.

Läs hela artikeln

Föreningsnytt

Sjukhusläkare i Europa delar farhågor om COVID19 - uppmanar beslutsfattare att agera

De europeiska sjukhusläkarna har i ett gemensamt yttrande fastslagit de mest akuta problemen för att hantera COVID19. För att klara av pandemin måste det säkerställas att sjukvårdspersonalen får återhämtning, skyddsutrustning och testas mer för viruset - samt att antalet intensivvårdsplatser är tillräckliga.

– Det finns en stor oro i många länder för alltför stor tvingande arbetsbelastning, att läkare och annan personal blir sjuka, när adekvat skyddsutrustning och tydliga rutiner saknas, säger Karin Båtelson, andre vice president i styrelsen för AEMH och ordförande för Sjukhusläkarna.

Läs hela artikeln 

Föreningsnytt

Krislägesavtal tecknat

Avtalet innebär större flexibilitet vad gäller arbetstider och var anställda kan sättas i tjänst. Avtalet möjliggör också in- och utlåning av personal mellan drabbade regioner. Avtalet är utformat för att användas enbart över en begränsad period i krissituation - såsom den ökade belastningen på grund av coronaviruset.

  • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
  • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max 4 veckor.
  • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
    Läs mer på Sveriges Läkarförbund

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-01

Tema: Pensioner / Sjukvårdsuppropen växer och sprider sig över landet / Ögonblicksbilder från Stockholmssjukvården / Porträttet: Yvonne Dellmark / Krönikor

Prenumerera