Föreningsnytt

Expertgrupp om sjukhusstrukturen i Europa

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en självständig kommitté under Finansdepartementet. Just nu pågår ett arbete med en ESO-rapport om sjukhusstrukturen i Europa. Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson är med i expertgruppen.
– Framförallt är det viktigt hitta rätt parametrar och rensa i
sammanblandad eller orätt statistik, säger Karin Båtelson.

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

Läkare som påverkar på Sjukhusläkarnas representantskap

Fredagen den 9 november samlades representanter från Sjukhusläkarnas lokalavdelningar på temat påverkansarbete.

Ordförande Karin Båtelson öppnade mötet och hälsade välkomna. Förmiddagen ägnades åt  information om Läkarförbundets kommande fullmäktige, diskussion om Sjukhusläkarnas motioner till detta samt andra aktuella frågor. Därefter inleddes temat ”läkare som påverkar” med ett föredrag om hur man når ut med budskap i traditionella och sociala medier.

Eftermiddagen bestod av ett panelsamtal med läkarna och politikerna Martin Nedergaard-Hansen från Bevara Akutsjukhusen i Region Jönköping, Jonas Lindeberg från Mer vård för pengarna i Sörmland och Fredrik Leijerstam från Miljöpartiet i Uppsala. Det blev mycket uppskattat, och frågorna var många till paneldeltagarna!

Föreningsnytt

Sjukhusläkarna reagerar mot planer på att avveckla läkemedelsboken

Läkemedelsverkets planer på att avveckla läkemedelsboken möter starkt motstånd bland vårdens professioner. Socialdepartementet måste se till att Läkemedelsboken får en långsiktig finansiering, skriver en rad företrädare för hälso- och sjukvården, däribland Sjukhusläkarna.

Nu är det allra viktigaste att säkra både uppdatering och distribution under de närmaste åren eller tills framtida ansvarig obunden icke-kommersiell utgivare utsetts, samt att bevara den kompetens som upparbetats vad gäller redaktion, redaktionskommitté och jävsprövat författarnätverk.

Vårt förslag är därför att Läkemedelsverkets uppdrag att ansvara för Läkemedelsboken förnyas – med finansiering internt eller externt – samtidigt som Läkemedelsverket får Socialdepartementets uppdrag att i enlighet med regeringens förordning samråda med andra aktörer kring hur den framtida utgivningen kan säkras på bästa sätt.

Läs hela det öppna brevet

Föreningsnytt

Debatt i Agenda om nätläkare

- Med nätläkarna finns en fara att resurser drivs åt fel håll och att det inte finns resurser till de svårast sjuka patienterna, säger Elin Karlsson, 2:e vice ordf i Sjukhusläkarna.

Det krävs också en primärvårdsreform.
Se Elin i Agendas debatt om nätläkare!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2018-05

Efter Sjukhusläkarens avslöjande-SKL:s rapport reviderad och publicerad på nytt- men med samma bristfälliga statistik som tidigare/Omstridd cancerbehandling lockar svenska patienter-och ges nu inom offentlig vård i Finland/ Porträttet: Fikru Maru lär sig på nytt vad frihet är/Ökat tryck på specialistutbildning för saudiska läkare i Skåne-Sjukhusläkaren möter tre av de saudiska läkarna/Transparenta prislistor ska bromsa kostnader för vård utomlands

Prenumerera