Föreningsnytt

David Hellsten: Läkare ska absolut inte arbeta gratis

I serien ”Aktuell facklig profil” riktar Sjukhusläkarna ljus mot ett antal förtroendevalda eldsjälar som gör viktiga insatser runt om i landet. David Hellsten, ordförande för Sjukhusläkarna Umeå, är näst på tur.

Vem är du? 

– Jag är en gravt idrottsintresserad fotkirurg och specialist i ortopedi, som är uppvuxen och bosatt i Umeå. Jag arbetar 80 procent på Norrlands universitetssjukhus och 40 procent på Aleris.

– En stor anledning till att jag valde att bli ortoped var att jag ville behålla en koppling till idrotten. Jag har tränat kampsport, närmare bestämt jujutsu, sedan barnsben och har också ett stort intresse för fotboll, innebandy och hockey. Jag fick min läkarlegitimation 2008, och ett år senare blev jag lagläkare i hockeylaget Björklöven. Jag är också lagläkare i fotbollslaget Umeå FC och Team Thorens herr- och damlag i innebandy.

– Jag bor tillsammans med min sambo och tre barn.

Varför engagerar du dig i Sjukhusläkarna?

– Jag var fackligt förtroendevald på ortopeden när jag för några år sedan fick frågan om jag ville bli ordförande för Sjukhusläkarna Umeå. Jag tycker att det är en bra möjlighet att vara med och påverka.

– En av mina hjärtefrågor är att läkare inte ska arbeta gratis. Läkare måste ta tillbaka bestämmanderätten och få tillbaka sin makt i sjukvården. Samtidigt måste vi få en tydligare nationell styrning. I dag har vi 21 små regioner som styr sjukvården på sitt sätt, vilket inte är effektivt. Ta bara det här med läkemedelsrekommendationer – hur många läkare och sjuksköterskor arbetar för att göra identiska böcker i varje region? Vi är ett litet land och borde kunna strukturera detta på ett betydligt bättre sätt.

Vad är det bästa respektive sämsta med att vara läkare?

– Det bästa är möjligheten att få hjälpa människor och göra dem friska. Läkare pratar ofta om att lindra, bota och trösta. Som ortoped försöker jag att bota så långt det är möjligt. Jag gillar att se resultat.

– Det sämsta är ovissheten. Det skapar en oro i leden när man ser hur regionerna misslyckas med sina uppdrag.

Vad skulle du göra om du var regionstyrelsens ordförande?

– Läkare ska inte arbeta obetalt på lunchen och jobba över till klockan 18.15 varje kväll utan att få betalt för att övertid inte finns. Det är inte okej. En viktig del i detta sammanhang är en fungerande primärvård. Om jag hade möjlighet skulle jag se till att vi fick en primärvårdsreform liknande den som finns i Norge. Ju mer distriktsläkare jobbar, desto mer ska de tjäna. Det ska inte vara som i dag, att ju mer de arbetar, desto mer administration får de, och sedan får de skit om de släpar efter med allting.

Har du en oanad talang?

– Jag har alltid varit bra på att fixa grejor i livet. Jag har aldrig varit rädd för att sticka in huvudet på olika ställen och fråga om saker.

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

För varje år växer vi

Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson kommenterar Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte.

Kanske var det de konstruktiva diskussionerna, den goda stämningen eller stoltheten att få dela ut priser till två läkare, som på olika sätt har bidragit till att slå vakt om medicinsk vetenskap, etik och kritiskt tänkande. Oavsett var det var, så åkte jag hem från årets fullmäktige med en övertygelse om att Sjukhusläkarna har ofantligt mycket att bidra med i debatten om styrningen och organiseringen av svensk hälso- och sjukvård.

Sjukhusläkarna hade i år bjudit in ansvariga utredare för två stora och för Sjukhusläkarna viktiga statliga utredningar. Jean Luc af Geijerstam leder Vårdansvarskommittén som ska ta fram ett beslutsunderlag om ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården och Harriet Wallberg är särskild utredare som ska analysera möjliga regelförändringar för bland annat läkares fortbildning (Dir. 2023:148). De senaste undersökningarna har visat att vi verkligen behöver en reglering av fortbildningen som är lika tydlig som AT och ST, för det är våra arbetsgivare vana vid. ”Vad menar ni med statligt huvudmannaskap?”, frågade ett fullmäktigeombud. Utredningen handlar bland annat om just det och för närvarande jobbar kommittén med scenarios om vad alternativa system kan leda till. Sjukhusläkarna följer utredningarnas arbete noggrant och kommer att ta alla möjligheter vi kan för att påverka utfallet.

Men kanske var verksamhetschefen Håkan Kalzéns föredrag om begreppen finit och infinit sjukvård något av de mest uppskattade inslagen under fullmäktige. Begreppen är inspirerade av Simon Sineks bok ”The Infinite Game” och sätter styrningen av hälso- och sjukvården i ett nytt ljus.

I år hade vi glädjen att dela ut Friska sjukvårdspriset till Anders Tegnell för att han i rollen som infektionsläkare och statsepidemiolog agerade sakligt och tålmodigt i sitt ledarskap under den turbulenta covid-pandemin. ”Det betyder mycket att jag får det här priset från just er som verkligen förstår hur det var”, sa Tegnell. En annan läkare som har gjort betydelsefulla insatser är Beata Oscarsson som kämpade för att rädda akuten i Lidköping. Under åtta år skrev hon en lista som visade att 35 patienter hade dött om akuten inte funnits. Hon tog emot priset Årets visslare under det öronbedövande ljudet av sextio visselpipor.

Tack för alla konstruktiva motioner och diskussioner. För varje år växer Sjukhusläkarna. Vi blir fler medlemmar, får nya insikter och utvecklas. För varje år har vi möjlighet till större inflytande. Det gör mig både stolt och glad när vi har ett nytt verksamhetsår att ta oss an.

Elin Karlsson, omvald ordförande Sjukhusläkarna

Föreningsnytt

Finns stöd för obligatorisk nationell specialistexamen?

På Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte den 14-15 mars behandlade ombuden sammanlagt sju motioner. Bland annat ska Sjukhusläkarna under 2024 undersöka om medlemmarna tycker att en obligatorisk nationell specialistexamen ska införas för alla specialiteter. Det här är några av de frågor som Sjukhusläkarna ska arbeta med under året.

Sjukhusläkarna Lund vill att Sjukhusläkarna ska undersöka om det finns en majoritet hos medlemmarna att en obligatorisk nationell specialistexamen ska införas för alla specialiteter. Ombuden biföll motionen. Lokalavdelningen vill även att Sjukhusläkarna ska verka för att fler läkare ska ha rätt till ekonomisk ersättning för arbetad övertid, samt att föreningen verkar mot att läkare tvingas att avtala bort rätten till ekonomisk ersättning för övertid och mot att arbetsgivare rutinmässigt skriver bort rätten till kompensation för övertid i anställningsavtal. Motionen ansågs besvarad.

Sjukhusläkarna ska under verksamhetsåret arbeta för att stärka den medicinska kompetensen i Etikprövningsmyndigheten. Sjukhusläkarna Göteborg yrkade i en motion för att föreningen ska jobba för att en särskild avdelning med sakkunniga – vars majoritet har läkarlegitimation, klinisk erfarenhet och både medicinsk och vetenskaplig kompetens – ska göra myndighetens etiska bedömningar i ärenden om forskning på människor. Motionen bifölls.

Sjukhusläkarna Göteborg drev även igenom att Sjukhusläkarna ska verka för att Läkarförbundet tillåter att föreningens revisorer bereds möjlighet att delta som observatörer på förbundets fullmäktigemöte. Samtidigt ansåg ombuden att en motion från Sjukhusläkarnas förtroenderevisorer om att förtroendemannarevisorerna och deras suppleanter ska vara valbara som delegater för Sjukhusläkarna till Läkarförbundets fullmäktige var besvarad.

En annan motion som ansågs besvarad handlade om presentationen av valberedningens förslag på delegater till förbundets fullmäktigemöte. Sjukhusläkarna Lunds att-sats att kandidaterna i korthet ska presenteras i handlingarna inför Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte, som tar beslut om vilka som ska representera föreningen, ansågs besvarad.

Föreningsnytt

Föreningen gav inspel om platsbristen till Vårdanalys

Representanter för Sjukhusläkarnas styrelse träffade på onsdagen utredare på Vårdanalys för att diskutera myndighetens uppdrag att utvärdera regeringens arbete för att öka antalet vårdplatser i landet.

Sjukhusläkarna välkomnar att regering och myndigheter i dag delar bilden av att vårdplatsbristen är ett genomgripande problem som påverkar sjukvården i grunden. Det faktum att vi delar problembild gör att vi kan diskutera möjliga lösningar framåt.

Viktiga parametrar för att komma till rätta med problemen handlar inte minst om ökad nationell styrning, samt att läkare får en central roll i sjukvårdens styrning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera