Föreningsnytt

Bra med krisstöd, men sätt in rätt insatser för bättre arbetsmiljö

Regeringen har föreslagit att 500 miljoner kronor ska satsas på krisstöd för vård- och omsorgspersonal som arbetat med covid-19. Flera fackförbund aviserar nu sin oro för att pengarna ska gå till andra saker än krisstöd. Sjukhusläkarna delar den oron och menar också att inte grundförutsättningarna, det vill säga arbetsmiljön, får glömmas bort.

I måndags kom den preliminära fördelningen av pengarna mellan landets regioner. Den visar att summan fördelas enbart utifrån folkmängd.

Dagens medicin rapporterar att några regioner har beslutat att fortsätta med krisstöd såsom telefonlinjer och kollegiala stödgrupper under hösten, men de flesta har inte hunnit ta ställning till vad regeringens stödpengar ska användas till. Ökade insatser från företagshälsovården är också aktuellt, men kommer att se olika ut beroende på region.

Flera fackförbund aviserar nu sin oro för att pengarna ska gå till andra saker än krisstöd.

Sjukhusläkarna delar dessa farhågor och vill också lyfta vikten av att på allvar se över personalens arbetsmiljö.

– Många av våra medlemmar har jobbat länge och mycket och är utmattade, säger ordförande Karin Båtelson. Det är viktigt med krisstöd för de som behöver hjälp, men även arbetsmiljön är viktig för att inte fler ska drabbas när all uppskjuten vård nu ska hanteras.  Det är viktigt att alla får ut den ledighet de har rätt till och att man bemannar, där det går, så att tiden för handledning och reflektion finns och inte minst för att parera för ökad korttidsfrånvaro på grund av coronamisstanke. Här måste de lokala cheferna få större frihet att ge medarbetarna bra villkor och arbetsinnehåll.

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

Kommunläkare i äldreomsorgen kan bli verklighet

Oppositionspartierna vill nu lägga flera miljarder på att stärka äldreomsorgen. Partierna vill också stärka den medicinska kompetensen, bland annat genom att kommunerna ska kunna anställa medicinskt ansvariga läkare inom äldreomsorgen.

I riksdagen finns en majoritet för partiernas förslag. Det skriver Altinget idag.

– Det här har vi arbetat för i många år, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson. Sjukhusläkarna vill dels se en överordnad chefläkare med ansvar för kommunens hela sjukvårdsverksamhet, dels vill vi se att alla boende får en adekvat läkarkontakt. Det viktiga är detta inte stannar vid en utredning eller att man fastnar vid att diskutera anställningsform, utan att det verkligen resulterar i bättre medicinsk vård för alla i äldrevården.

Föreningsnytt

Oregistrerad övertid mörkar det faktiska slitet

Läkarkåren ger varje vecka bort cirka 47 års arbetstid gratis till arbetsgivarna. Att läkare inte ersätts för övertidsarbete är inte bara ett problem för individen, utan dessutom ett stort strukturproblem. Svårigheter med att registrera övertiden gör att underbemanningen osynliggörs, vilket i senare led drabbar patienterna.

Karin Båtelson, Bengt von Zur-Mühlen och Elin Karlsson skriver på Dagens samhälle om hur den faktiska arbetstiden göms i flex eller bara försvinner.
Arbetsgivaren kan då inte heller redovisa hur många timmar man har arbetskraft och av vilken sort. Flextiden missbrukas därmed av många arbetsgivare och kan gömma många missförhållanden på arbetsplatsen.
Läs hela debattartikeln i Dagens samhälle

Föreningsnytt

Nytt råd för läkemedel och medicinteknik

Läkarförbundet gör om Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) till två råd. Karin Båtelson blir ordförande för Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik (LLM).

Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna och 1:e vice ordförande Läkarförbundet, och tidigare ordförande för RLIM, håller kvar läkemedels- och medtech-frågorna.

– Allt utvecklas så snabbt och det gäller att kunna påverka i rätt riktning, säger Karin Båtelson. Hur vi skapar effektivare införanden av nya läkemedel och nya tekniker, finansieringsfrågan, förutsättningar för patienten att få del av alla innovationer och för vården att delta i utvecklingen. Vi samarbetar med beslutsfattare, myndigheter och andra professionsorganisationer.

Marina Tuutma kommer att leda det nya Digitaliseringsrådet. De båda råden består av fyra ledamöter utöver ordföranden. Alla delföreningar är välkomna att nominera ledamöter och slutligt beslut tas i Förbundsstyrelsen den 18 mars.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera