Föreningsnytt

”Arbetsmiljön är den sista bastionen”

Arbetsmiljön är den absolut viktigaste frågan menar Andreas Fischer, Sjukhusläkarnas representant i Läkarförbundets Arbetslivsgrupp. – Med minskat inflytande och försämrad löneutveckling är arbetsmiljön den sista droppen och det som kan få de mest luttrade idealisterna inom läkarkåren att tvivla på sitt uppdrag. I ALG bidrar vi till arbetsmiljöarbetet genom att stötta skyddsombuden runt om i landet.

Arbetslivsgruppen (ALG) arbetar för att förbättra läkares arbetsmiljö. Arbetet bedrivs genom stöttning och påverkan, både inom och utanför Läkarförbundet.
– Vårt uppdrag går mer och mer mot att vara ett stöd för skyddsombuden runt om i landet. Vi stöttar de som sköter arbetsmiljöfrågorna på plats. Det finns bland annat en Facebook-grupp för enbart skyddsombud och varje vecka hålls det nu digitala möten där skyddsombud och ALG-representanter deltar. Sist var vi 60 till 65 personer som deltog, säger Andreas Fischer

Fortsätt läsningen om vad Sjukhusläkarna gör i Arbetslivsgruppen.

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

Rättssäkerheten kräver ett medicinskt perspektiv

Vi vill se att ett ökat medicinskt perspektiv och ett ökat samarbete mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, skriver Karin Båtelson och Sten Östenson i en replik till Föräkringskassan i Dagens Arena.

”En sjuk patient kan bedömas som tillgänglig för arbetsmarknaden, trots att läkaren utifrån medicinska grunder inte ser personen som arbetsför.”

Så upplever Sjukhusläkarna ibland sjukskrivningprocessen, men hoppas på förbättringar i och med delbetänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:06).

”Vi förstår, som Nils Öberg skriver i Dagens Arena, att de intresseavvägningar som ska göras i sjukförsäkringen är många och ytterst komplexa. Men det övergripande målet måste oavsett vara en rättssäker motivering i beslutet, vilket förutsätter en förståelse av innebörden i de medicinska underlagen hos utredarna. För att underlätta detta tror vi att ett ökat samarbete med hälso- och sjukvården vore bra.”

Läs debattinlägget på Dagens Arena

Föreningsnytt

”Jag tycker att vi kan bli ännu bättre”

Det säger Shokoufeh Manouchehrpour, överläkare och verksam vid ASIH-sektionen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Som Sjukhusläkarnas representant i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik värnar hon särskilt läkemedelsfrågan. "Det är en viktig del av läkarnas uppgift och arbete. Och bristen på läkemedel är en angelägen fråga för rådet. Problemet med restnoteringar märks tydligt, speciellt nu i covidtider."

Ja, jag vill läsa hela intervjun med Shokoufeh Manouchehrpour!

Föreningsnytt

Inrätta chefsläkare i kommunal omsorg

Karin Båtelson och Elin Karlsson skriver på SvD debatt om hur ökad medicinsk kompetens i den kommunala omsorgen skulle öka patientsäkerheten och hälsan för de äldre.

”Tack vare att läkare under coronapandemin fått ta ledartröjan i sjukvården har medicinska prioriteringar fått styra, vilket lett till att lokaler snabbt byggts om, utbildningar skett, personal motiverats att komma tillbaka till aktivt vårdarbete och att antalet vårdplatser ökat enormt. Detta är dock inte fallet inom den kommunala omsorgen, där läkarmedverkan på ledande nivåer tyvärr lyser med sin frånvaro.”

Sjukhusläkarna vill att
• en chefsläkarfunktion inrättas inom kommunal vård och omsorg.
• en nationell reglering införs med krav på medicinskt ansvarig läkare i den kommunala vården.

En ökad medicinsk kompetens i vardagen för de mest sjuka äldre är en resurssparande och mänsklig väg att gå – både under pandemiförhållanden och den dag som vardagen kommer åter!

Läs hela artikeln på SvD.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera