Nyhetsarkiv

Förebyggande arbete ska minska risken för vårdskador

Nya föreskrifter från Socialstyrelsen ska stärka vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete. Nu skickas förslaget ut på remiss.

Enligt ett pressmeddelande från Socialstyrelsen ska de nya föreskrifterna ersätta tidigare lex Maria-föreskrifterna. Syftet är bland annat att ”öka vårdgivarnas och hälso- och sjukvårdspersonalens medvetenhet och förståelse för att det systematiska patientsäkerhetsarbetet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten”. På så sätt vill Socialstyrelsen öka lärandet av händelser som medförde eller hade kunnat medföra en vårdskada och man menar också att det har funnits ett behov av att anpassa regelverket för vårdens patientsäkerhetsarbete till dagens förhållande. De nya föreskrifterna ska bland annat göra det möjligt att anpassa efterföljande utredningar till händelsens karaktär.

– Händelser som har medfört, eller hade kunnat medföra, en allvarlig vårdskada kräver att hälso- och sjukvården gör en mer omfattande utredning och analys av faktorer som händelseförlopp, konsekvens och bakomliggande orsaker. Utredningarna ska även innehålla uppgifter om beslutade åtgärder samt patientens egen beskrivning av händelsen, säger juristen Jessica Storm i Socialstyrelsens pressmeddelande.

Idag skickas förslaget ut på remiss och senast den 22 december ska synpunkter ha kommit in. Planen är att de nya föreskrifterna ska kunna träda i kraft vid halvårsskiftet 2017.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera