Nyhetsarkiv

Förbundsjurist: ”Generellt går vi inte in som juridiskt ombud”

Allt fler läkare hör av sig till Läkarförbundet angående indragen förmån. Människor far illa av Försäkringskassans bedömningar, enligt Ove Andersson,andre vice ordförande, Läkarförbundet. Men att som Anna Bystedt försöka få juridiskt ombud via Läkarförbundet i rättslig process gentemot Försäkringskassan är inte helt lätt, visar det sig.

Ett slöseri med mänskliga resurser. Så kommenterar Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet, Försäkringskassans hantering av Anna Bystedts ärende.

– Människor far illa av Försäkringskassans bedömningar i mycket högre grad än förut, säger han.

Sjukskrivningar bland läkare har ökat när det gäller diagnoser som utbrändhet och psykisk ohälsa. Däremot kan man inte se någon ökning av sjukskrivningar med entydiga, rent fysiska diagnoser, uppger Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet.

När han får höra om Anna Bystedts ärende, tycker han att det, förutom den mänskliga tragedin, i ett sådant fall även är slöseri med mänskliga resurser från Försäkringskassans sida.

– Det är att kasta bort kompetens att ändå inte försöka utnyttja den grad av arbetskapital man har och låta henne arbeta på sin nuvarande arbetsplats 25 procent. Vår grundsyn är att vi ser att människor far illa av Försäkringskassans bedömningar i väldigt mycket högre grad än förut. Det är generellt illavarslande säger Ove Andersson.

Han har hört talas om flera liknande fall, där Försäkringskassan i sina bedömningar inte tar hänsyn till läkarens kompetens och medicinska bedömning.

– Försäkringskassan bryr sig inte ett dugg om vad de inte kan, bara om vad de kan. Men när ett läkarintyg tar fokus på vad de inte kan, måste Försäkringskassan försöka ta reda på information innan de fattar ett beslut. Bedömning av arbetsförmågan tycks i många fall i stället bli inkomplett och utgå ifrån handläggarens subjektivt värderande av arbetsförmåga, säger han.

Försäkringskassan och regeringen har det senaste året haft för högt och felaktigt fokus på just kostnadskontroll, menar Ove Andersson.

– Myndigheten har tappat den dimension av försäkringen som ska vara en trygghet för individen. För dem som lever på marginalen innebär detta felaktiga fokus en hög risk, säger han.

Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet.

Men att via förbundet få juridiskt ombud som hjälp i processen gentemot Försäkringskassan, som Anna Bystedt hoppas på, verkar inte så lätt.

När det gäller indragen förmån går Läkarförbundet vanligtvis generellt inte in som juridiskt ombud och företräder medlemmar, berättar Camilla Morath, förbundsjurist, SLF, för Sjukhusläkaren.

– Vi kan däremot ge råd och tips om hur man exempelvis bör komplettera ett läkarutlåtande, hur man gör om man begär omprövning av ett beslut och ge input och råd om vad man bör tänka på när man ska skicka en överklagan till domstol, säger Camilla Morath.

Läkarförbundets medlemsrådgivning har fått en ökning av medlemmar som hör av sig om indragen förmån, till exempel sjukpenning, uppger hon.

I vissa enskilda ärenden, som kan vara principiellt viktiga eller i fall av ömmande skäl, kan man från Läkarförbundets sida dock anlita en extern konsult.

Ett vanligt missförstånd hos den som är sjukskriven är dock att ett läkarintyg som ger tyngd i sig ska innebära att de får sjukpenning, menar Camilla Morath.

– Men intyget är bara ett underlag inför Försäkringskassans prövning om rätt till ersättning, säger hon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera