Nyhetsarkiv

”För över ansvaret för sjukpenningen till landstingen”

Heidi Stensmyren.

Låt landstingen ta ansvaret för sjukpenningen. Det föreslår läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tillsammans med Anders Henriksson (S) och Christer Jonsson (C), ordförande respektive vice ordförande i landstingsstyrelsen i Kalmar län i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag. Kalmar läns landsting kunde dessutom bli ett ypperligt pilotprojekt, menar skribenterna. 

Eftersom sjukskrivningarna i landet ökat markant under senare år har regeringen lanserat ett åtgärdsprogram för att vända utvecklingen. Därför finns en målsättning att sjukpenningtalet – det antal dagar som genomsnittsperson i arbetsför ålder haft sjuk- eller rehabiliteringspenning under ett år – ska ner till 9,0 år 2020 jämfört med 10,4 i dag. Det åtgärdspaket som regeringen tagit fram riktar sig till alla aktörer med inflytande över sjukfrånvaron, men när det gäller hälso- och sjukvården anser skribenterna att förutsättningarna är otillräckliga. De anser bland annat att sjukvården varken har mandat eller resurser att agera tillräckligt aktivt i ett tidigt skede vid en eventuell sjukskrivning, och att en bidragande orsak är att landstingen inte har det ekonomiska ansvaret för sjukpenningen.

Därför föreslår läkarförbundet och Kalmarpolitikerna nu en lösning där landstingen får bära hela eller delar av det ekonomiska ansvaret för sjukförsäkringen.

”Ju snabbare sjukvården lyckas få tillbaka den sjukskrivne i arbete, desto bättre blir situationen för den enskilde och för landstinget ekonomiskt. Det skulle göra det attraktivt att ge läkare eller andra vårdgivande yrkesgrupper ordentligt med tid för patienten och att ta kontakt med andra viktiga aktörer liksom kontinuerlig fortbildning.” skriver de.

De påpekar också att det skulle ge en bättre avvägning mellan sjukskrivning, läkemedel och andra behandlingar, samt att det förebyggande arbetet skulle stimuleras i primärvården.

Eftersom en sådan modell behöver prövas inom den genomförs i hela landet, och då behövs ett landsting med välfungerande och stabil primärvård, menar skribenterna. Kalmar län, där vården inom många områden framstår som en av de bästa i landet kunde därför vara ett lämpligt pilotprojekt, vilket också kommer framföras som en gemensam hemställan till regeringen om ett pilotprojekt i Kalmar län.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera