Nyhetsarkiv

”För mycket och fel granskning av sjukvården kan hindra utvecklingen”

Håkan Nordgren, barnläkare och ansvarig för regelverksfrågor på Center för e-hälsa, CeHis, uttryckte sin oro över att de många mätningar och granskningar som utförs av sjukvården i dag inte siktar mot framtiden.

– Vi mäter om vi gör rätt, men inte om vi gör rätt saker.

Mona Boström, regeringens utredare om kvalitetsregistren, delade oron.

– Det kan vara så att vi utvecklar mätinstrument som befäster en gammal hälso- och sjukvårdsstruktur. Kvalitetsregistren bygger till exempel på den nuvarande specialitetsindelningen, vilket inte nödvändigtvis behöver vara det bästa sättet.

En frågeställare i publiken undrade om inte mätningarna i sig till och med kan hindra utvecklingen.

– Ofta mäts resultat mot resultat av processer eller mot budget. Mät vårdkvalitet istället, så kommer vi inom sjukvården att vara innovativa.

Karl-Henrik Lundell, tidigare chefläkare på länssjukhuset Ryhov i Jönköping, nu på CeHis, underströk att vissa kvalitetskriterier kanske aldrig kan mätas.

– Vissa egenskaper som kan mätas och andra inte. Det finns också stora risker att mätvärden värderas fel. Mätande får inte ersätta tänkande.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera