Nyhetsarkiv

”Folk kan dö – det är vedervärdigt!”

– Jag kan väl leva med att behöva ringa tjugo extra telefonsamtal varje dag, men de som kommer i kläm är patienterna. Folk kan dö. Vi hanterar liv och död!

Adrian Elmi Terander beskriver ett ständigt inflöde in till neurokirurgiska kliniken men ”nästan inget” utflöde. Patienter som läggs in och behandlas neurokirurgiskt får ibland ligga kvar i veckor eller till och med månader på neurokirurgen för återhämtning.
– Det är inte ovanligt att rehab, medicin eller geriatriska kliniken bara säger ”nej, vi tycker inte att den här patienten är rehabklar”. Jag har inget att sätta emot det.
Det finns vårdplatskoordinatorer på Karolinska universitetssjukhuset, men Adrian Elmi Terander säger att den neurokirurgiska kliniken inte kan få någon hjälp av dem.

”Andra kliniker vill inte ta över våra patienter”

– Nej, för ingen annan klinik på sjukhuset kan tänka sig att ta emot en patient med neurokirurgiskt vårdbehov. De är oftast svårt sjuka och sjuksköterskorna har inte kompetens för vår patientgrupp.
Bortsett från neurologkliniken, där neurokirurgen emellanåt har haft patienter utlokaliserade, så hävdar Adrian Elmi Terander att det inte finns någon annanstans där de kan lägga patienter.

Han berättar om patienter som har vårdats färdigt för sin neuro­kirurgiska åkomma, men till exempel haft leversvikt eller drabbats av en höftledsfraktur eller tarmvred under vårdtiden.
– Andra kliniker vill inte ta över dessa patienter för adekvat vård. Har du väl kommit in på neurokirurgen så är du där och alla andra problem du har är tydligen också neurokirurgens problem.

Adrian Elmi Terander säger att om han lyckas hitta en eller två vård­platser efter timmar av letande och ringande så får han oftast inte behålla dem för sina patienter.
– Ser koordinatorerna att det finns en ledig säng och det kommer in någon som har brutit foten, då vill de ta den platsen. Vi får inte ens skapa lite arbetsro åt oss själva, så varför ska vi ägna oss åt det här sisyfosarbetet? Det finns ingen anledning att slita för att skaka fram en säng om jag inte får behålla den åt patienten som behöver neurokirurgi!

Adrian Elmi Terander säger att det framgår av medarbetarundersökningarna på neurokirurgen de senaste fem åren att personalen mår dåligt. Stressnivåerna är höga, väldigt många anser att de inte hinner med sitt arbete och många kan inte koppla av på fritiden.
– Vi vänder ut och in på oss själva. Jag trodde att det skulle krascha för länge sedan men vi har varit väldigt duktiga pojkar och flickor och inte klagat. Jag är en tuff människa men jag har gett upp nu.

Hela sjukhuset är alltid överfullt

Så här var beläggningen i procent per 100 disponibla vårdplatser i vår granskning:

Kl f endokrin,metab o diabetes: Jan 141% Feb 131% Mars 130% April 101%
Lung Allergi kliniken Jan 118% Feb 122% Mars 128% April 121%
Bröst och Endokrin: Jan 100% Feb 126% Mars 120% April 123%
Öron-,näs- och halskliniken: Jan 105% Feb 117% Mars 109% April 116%
Hematologiskt Centrum: Jan 104% Feb 108% Mars 106% April 108%
Ortopedkliniken: Jan 105% Feb 108% Mars 105% April 106%
Neurokirurgiska kliniken: Jan 102% Feb 105% Mars 109% April 105%
Kliniken för onkologi: Jan 110% Feb 105% Mars 103% April 97%
Infektionskliniken: Jan 103% Feb 102% Mars 104% April 102%
Kliniken för Stamcellstransplan: Jan 100% Feb 103% Mars 102% April 101%
Neurologkliniken: Jan 100% Feb 10%3 Mars 99% April 101%
Kärlkirurgiska kliniken: Jan 10%3 Feb 101% Mars 97% April 100%
Klin f rekonstrukt plastikkir: Jan 94% Feb 95% Mars 106v April 103%
Urologkliniken: Jan 102% Feb 103% Mars 97% April 91%
Hjärtkliniken: Jan 87% Feb 85% Mars 109% April 112%
Geriatriska kliniken: Jan 96% Feb 96% Mars 97% April 98%
Reumatologiska kliniken: Jan 100% Feb 98% Mars 93% April 94%
Thoraxkliniken: Jan 93% Feb 98% Mars 98% April 91%
Kvinnokliniken: Jan 91% Feb 93% Mars 95% April 94%
Transplantationskliniken: Jan 89% feb 90% Mars 97% April 97%

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera