Nyhetsarkiv

Flest överbeläggningar i Gävleborg

Nu har de första officiella resultaten publicerats av de överbeläggningsmätningar som inleddes under hösten 2012.

Alla landsting mäter enligt en gemensam metod och rapporterar in resultaten i SKL:s databas. De första resultaten, som avser januari och februari 2013, visar att överbeläggningar och utlokaliseringar förekommer i alla landsting. Men skillnaderna är stora. I Jönköpings län och Dalarna har överbeläggningarna varit relativt få, i genomsnitt mindre än en överbeläggning per hundra disponibla vårdplatser under årets första två månader.

Högst andel överbeläggningar har Gävleborg (6 per hundra vårdplatser), följt av Västmanland, Västerbotten och Västra Götaland.

Andelen utlokaliserade patienter är högst i Halland (nästan 8 per 100 disponibla vårdplatser i januari) följt av Region Gotland, Sörmland och Region Skåne. I Kalmar och Kronobergs län var utlokaliseringarna i genomsnitt så få att det knappt var mätbart.

– Det är spännande att man har kunnat genomföra registreringen och att alla landsting är med. Det är ett viktigt steg i riktning mot att minska överbeläggningarna, som är ett stort hot mot patientsäkerhet och arbetsmiljö för all personal i sjukvården, säger Bengt von Zur-Mühlen, vice ordförande i Sjukhusläkarna och ledamot av Läkarförbundets arbetslivsgrupp.

– Vi har dock fått signaler om att man på stora sjukhus tänjer på begreppen genom att räkna en hel division som en enhet. Det betyder att exempelvis en urologpatient som placeras på en annan kirurgavdelning inte räknas som utlokaliserad patient, trots att patienten skulle få bättre vård på en mer specialiserad avdelning. Det är vi kritiska till.

Statistiken är publicerad på SKL:s hemsida.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera